Agricultura rebaixa alguns controls i proves després de la declaració de les Balears com a zona lliure de tuberculosi bovina gràcies als esforços continuats de la sanitat animal

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la direcció general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, ha remès una nota informativa al sector ramader boví de les Balears sobre què suposa i de quina manera es poden flexibilitzar algunes mesures vigents fins a la declaració, per part de la Comissió Europea, de les Balears com a zona lliure de la tuberculosi bovina. El Diari Oficial de la Unió Europea va declarar el passat 20 de gener les Balears com a zona lliure de la malaltia. La direcció general havia remès el mes de juny del 2022 la petició a la Comissió Europea amb les dades i resultats dels controls realitzats els darrers anys.

Segons el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, «és una notícia positiva perquè després de molts d’anys ho hem aconseguit, és un èxit del servei de ramaderia, de tots els professionals que es dediquen a la sanitat animal, i en definitiva de la feina que hem fet amb el sector, perquè redunda també en la salut pública». Es refereix, d’aquesta manera, a la feina feta per part dels serveis veterinaris oficials, l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària de les Illes Balears (IRFAP), les Associacions de Defensa Sanitària (ADS) i els titulars de les explotacions ramaderes que, any rere any, han executat els programes sanitaris de vigilància, lluita i control per eradicar aquesta malaltia a les Illes Balears.

Les Balears són, juntament amb les Illes Canàries, Catalunya, Galícia, Múrcia, el País Basc i Astúries, els territoris d’Espanya que la Unió Europea reconeix com a lliures de tuberculosi.

Amb la declaració com a zona lliure de tuberculosi, no acaba la feina de control i vigilància d’aquesta malaltia, però sí que es pot rebaixar i flexibilitzar la intensitat dels controls i les proves que s’efectuen als bovins d’explotacions ramaderes de les Balears. D’aquesta manera, es podran deixar de fer proves als animals objecte de moviments per a vida (cap a engreixadors o per a reproducció) dins l’àmbit de les Illes Balears i també el moviment cap a altres comunitats autònomes que disposen de la mateixa qualificació sanitària pel que fa a aquesta malaltia. El 2022 es feren 204 controls de moviment a explotacions ramaderes que afectaren 1.016 animals.

Pel que fa a l’entrada d’animals per a vida, com a reproductors, procedents d’altres comunitats autònomes amb el mateix nivell sanitari, queden exempts de controls previs, però es mantenen els controls a les explotacions de destí per a garantir les condicions sanitàries òptimes de la comunitat. Aquests tipus de controls afectaren només 4 animals el 2022.

Finalment, el mostreig del ramat boví de les explotacions existents a les Balears es mantindran, donats els nivells de prevalença dels darrers anys i el reduït nombre d’explotacions existents. Així, els dos primers anys, 2023 i 2024, es sotmetran a proves un número similar al de 2022.

El programa d’erradicació de la tuberculosi bovina es va implantar a Espanya als anys noranta. Es tracta d’una malaltia infecciosa que afecta el bestiar boví així com altres animals domèstics i salvatges. És una zoonosi, i com a tal, afecta la salut pública.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.