Patronal i sindicats signen el primer Conveni Col·lectiu de les residències i centres de dia privats de les Illes Balears L’acord a quatre anys (2023-2026) comprèn un increment salarial global del 41,2% i beneficiarà un col·lectiu d’unes 4.000 persones

Les federacions de Serveis Públics d’UGT, i de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO, i la patronal AESTE (Associació d’empreses de serveis per a la Dependència) han arribat avui a un acord històric en subscriure el primer conveni col·lectiu sectorial de les residències privades i centres de Dia per a persones en situació de dependència de les Illes Balears.

La signatura del conveni s’ha realitzat en presència del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, acompanyats de la directora general de Treball i Salut Laboral, Virginia Abraham, i el director general de d’Atenció a la Dependència, Gregorio Molina. Les dues conselleries han participat com a mediadors en el procés negociador, que s’inicià el passat mes de juliol i que culmina ara amb un acord a 4 anys.

El conveni beneficiarà unes 4.000 persones, té una vigència a 4 anys i ja és aplicable, amb caràcter retroactiu, des de 1 de gener de 2023 fins desembre de 2026. Les pujades s’aplicaran a totes categories laborals i per als conceptes: salari base, festius, nocturnitat, disponibilitat, hores extres i festius especials. En aquest període, l’increment salarial real serà del 41,25%, que s’aplicarà en 4 trams anuals, sobre els salaris dels exercicis anteriors. S’incorpora clàusula de revisió salarial por ultraactivitat del conveni.

  • Des de l’1 de juny de 2023: 22,42%.
  • Des de l’1 de juny del 2024: 5,81%.
  • Des de l’1 de juny del 2025: 5,00%.
  • Des de l’1 de juny del 2026: 3,86%.

 

Totes les revisions es produiran l’1 de juny. No obstant, en aquest primer any, la pujada salarial ja té un efecte retroactiu a 1 de gener, que “a compte dels increments del conveni aplicables a 1 de juny” ja començaran a beneficiar-se d’una pujada del 6,5% del salari base de cada categoria i grup professional. Aquests imports es compensaran en els mesos de juny a desembre, fins arribar a l’aplicació del 22,42% d’aquest primer any.

Perquè el conveni tengui un reflex immediat a les nòmines de les persones treballadores beneficiades, la patronal i els sindicats han pactat que les persones treballadores veuran millorat el seu salari des del mes de gener i fins a maig de 2023 amb un increment del 6,5% del salari base a compte de les millores previstes aplicar a partir del mes de juny. Aquests imports es compensaran els mesos de juny a desembre de 2023 una vegada aplicat l’increment del 22,42%.

També s’han acordat millores en reducció del còmput d’hores anual (de 1.792 en el 2023 a 1.774 per al 2026), un increment de vacances (fins a 32 dies a partir de 2025) i els 4 dies de lliure disposició, que es podran gaudir de forma acumulada, amb previ acord amb l’empresa, entre altres aspectes. Es crea un observatori sobre ocupació i anàlisi del sector, així com una comissió sectorial per a la igualtat d’oportunitats.

10 milions per finançar les 1.374 places de la Xarxa Pública d’atenció a la Dependència

D’altra banda, 1.374 places residencials per persones en situació de dependència estan integrades a la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència (XPAD) mitjançant la concertació o el contracte amb entitats privades.

Per possibilitar aquest conveni, el Govern de les illes Balears, a través de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, i el Consell de Mallorca destinaran 10 milions d’euros en aquests quatre anys de vigència del conveni  a millorar els sous de les persones treballadores d’aquests centres mitjançant la revisió de les tarifes dels concerts i dels contractes.

Les empleades de les residències desenvolupen una tasca especialitzada. Les persones en situació de dependència que ocupen una plaça de l’XPAD, requereixen de cures i atenció les 24 hores del dia, el que implica per una elevada càrrega física i psicològica. Aquesta tasca, tant necessària, està molt poc valorada socialment.

La millora de les condicions laborals de les empleades de les residències privades era una de les grans assignatures pendents. La signatura d’aquest conveni posa en valor i contribueix a reconèixer la tasca de les cuidadores professionals, un sector amb llocs de feina precaris i altament feminitzat.

Aquest conveni contribueix a l’impuls de l’economia de les cures a un sector que creixerà notablement els pròxims anys, i ofereix llocs de feina desestacionalitzats i no deslocalitzables, a més de possibilitar taxes de retorn molt elevades, ja que de cada euro que se dedica a les cures i en concret a l’atenció a la dependència l’administració recupera entorn a un 40%.

Com repercuteix l’increment en el salari: l’exemple de les persones gerocultores

A mode d’exemple, per la categoria de gerocultor que actualment té un sou brut de 1.061,98 €/al mes en 14 pagues, amb el nou conveni, en 4 anys passaran a tenir un sou brut de 1.500,01 euros al mes en 14 pagues, distribuït de la següent forma:

  • A partir de l’1/1/2023 s’incrementa ja en 69,3 euros, en avançament a l’entrada en vigor de l’1 de juny.
  • Total 2023: 1.300 euros /mes en 14 pagues
  • En el segon any de conveni: 1.375 euros / mes en 14 pagues
  • El tercer any: 1.444 euros / mes en 14 pagues
  • El quart any de conveni: 1.500 euros /mes en 14 pagues.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca