Més de 200 docents reflexionaran sobre els reptes i les oportunitats per a l’educació de la primera infància Hi prendran part representants de totes les Illes Balears amb la finalitat d’avançar en la construcció d’un servei de qualitat per als infants de primer cicle

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i, més en concret, l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI), organitza una jornada adreçada a docents de les Illes Balears de primer cicle d’educació infantil sota el títol de “Reptes i oportunitats per a l’educació de la primera infància”. Aquesta jornada tindrà lloc el proper dissabte, dia 4 de febrer, a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i comptarà amb la participació de tot un seguit de formadors que són referents en l’educació infantil dels infants de 0-3 anys.

Els objectius i els continguts que es proposen per a aquesta jornada formativa pretenen donar continuïtat als eixos bàsics des dels quals s’han anat construint els projectes educatius, a més d’afegir al mateix temps tots aquells trets que fomenta la nova normativa pel que fa a l’educació de la primera infància.

Cal destacar que els equips docents es troben davant el repte actual de donar resposta educativa als diversos contextos socials, fluctuants i complexos. També s’hi ha d’afegir el repte de la nova normativa vigent LOMLOE,  que pot esdevenir un repte afegit o un recurs per abordar-lo i repensar els projectes educatius dels centres.

Tot i ser conscients d’aquests reptes presents, especialment pel que fa a les professionals, amb aquesta jornada es vol remarcar la importància de compartir les noves oportunitats que ofereixin visualitzar futurs esperançadors per a una educació de qualitat per als infants de 0-3 anys i per a les seves famílies.

Participació de representants de totes les Illes Balears

Al llarg de la trobada, que comptarà amb representants de centres i docents de totes les Illes Balears, es tractarà sobre la creació d’entorns de benestar, salut i protecció, a més d’aprofundir en els trets fonamentals de la LOMLOE i la normativa vigent que els fan possibles. També hi ha l’objectiu, entre d’altres, de promoure la trobada i la reflexió compartida entre els professionals del primer cicle d’educació infantil i el foment del concepte d’inclusió com a pilar i eix transversal de l’educació.

D’altra banda, en format de tallers es compartiran experiències i pràctiques educatives per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, a la vegada que es reflexionarà sobre les situacions d’aprenentatge (SA) com a eines per situar l’infant en el centre de la planificació educativa.

Dues conferències obriran la jornada, la primera de les quals porta com a títol “Infàncies que tenen infància. Garantir, presents i futurs saludables”, a càrrec de Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista. En canvi, la segona, “El DUA al primer cicle d’educació infantil com a principi per a la inclusió”, la impartirà Anna Maria de Montserrat, doctora en pedagogia i mestra.

Després es donarà pas als tallers, que aniran a càrrec de docents i de directors de centres. En total, seran 6 els tallers que es faran de manera simultània, uns tallers que seran conduïts i dinamitzats per 18 talleristes, 6 de les quals faran de relatores i recolliran la conversa de les participants per llavors traslladar les conclusions a la taula rodona de tancament de la jornada.

Programa

9.00-9.30 h – Benvinguda i presentació institucional de la jornada.

9.30-10.30 h – Conferència a càrrec de Jaume Funes: “Infàncies que tenen infància. Garantir, presents i futurs saludables”.

10.30-11.30h – Conferència a càrrec d’Anna Maria de Montserrat: “El DUA al primer cicle d’educació infantil com a principi per a la inclusió”.

11.30-12 h – Descans.

12.00-14.15 h – 6 tallers simultanis de reflexió i participació: “L’infant en el centre de la planificació educativa”.

Continguts:

– Les escoletes com espais protectors per garantir els drets de la primera infància.

– Els principis de la teoria i de la pràctica del disseny universal de l’aprenentatge (DUA).

– Les escoletes com espais comunitaris arrelats a l’entorn.

– Els espais d’acompanyament a la criança.

– La cura de la quotidianitat com a eix privilegiat per a l’aprenentatge.

– El joc com a llenguatge i eina d’aprenentatge.

– La importància de conèixer l’infant.

14.15-16 h – Pausa dinar.  

16-18 h – Taula rodona: “Reptes i oportunitats per a l’educació de la primera infància”, amb la participació de les 6 relatores de l’equip conductor-dinamitzador dels tallers.

18-18.30 h – Cloenda.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca