Ja es poden sol·licitar els ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnat d’ESO i d’FP bàsica per al curs 2022-2023

La Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, acaba d’obrir la convocatòria d’ajudes individualitzades d’alimentació per a alumnes que durant el curs 2022-2023 estan escolaritzats en un centre docent públic no universitari d’educació secundària obligatòria (ESO) o de formació professional bàsica (FPB) en centres docents públics no universitaris i que no poden gaudir del servei de menjador escolar.

Les sol·licituds, degudament emplenades, s’han de presentar fins al proper 13 de març de 2023 als centres educatius on es cursen els estudis durant el curs escolar 2022-2023 o a través de la Seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital.

Una vegada examinades les propostes registrades, els centres han de publicar la llista provisional al seu tauler d’anuncis. Passat el període d’al·legacions (cin dies hàbils) i una vegada s’hagin resolt, si n’hi ha, la llista serà definitiva.

1,4 milions d’euros per compensar a alumnat de 12 a 16 anys

L’objectiu d’aquest programa és compensar els alumnes que, tot i estar dins l’etapa d’ensenyament obligatori (12 a 16 anys), no disposen de menjadors escolars als seus centres i no tenen opció de gaudir d’ajut de menjador. Amb una inversió d’1,4 milions d’euros es permetrà que durant el curs escolar 2022-2023 es pugui accedir a un finançament total o parcial del cost del servei del plat del dia o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar als alumnes que, durant el segon i tercer trimestre del curs 2022-2023, cursin estudis d’educació secundària obligatòria (ESO) o de formació professional bàsica (FPB) en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Requisits i ajuts

Poden ser beneficiaris dels ajuts de menjador les unitats familiars que, durant el curs escolar 2022-2023, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari d’educació secundària (IES) o en un centre unificat de formació professional per als estudis de formació professional bàsica (FPB).

Els beneficiaris hauran de sol·licitar fer ús del servei de cafeteria del centre el curs 2022-2023 que ofereix el plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar.

En cas que es compleixin els requisits exposats en el punt anterior, es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

1. Beneficiaris directes:

· Alumnes que es troben en situació d’acolliment.

· Família víctima de violència de gènere.

· Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

2. Beneficiaris per barem:

· Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables.

La quantia dels ajuts s’ha calculat a partir del preu mitjà del cost del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar del centre que gestiona la Conselleria d’Educació i Formació Professional

  1. Beneficiaris directes:
  • 100 % del cost del mitjà del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar (550 euros)
  1. Per motius socioeconòmics:

– 20 punts o més: 100 % del cost mitjà del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar (550 euros).

– De 5 a 19 punts: 50 % del cost mitjà del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar (275 euros).

Tota la informació per formalitzar aquest procés es pot consultar a la web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria.

Més de 8,2  milions d’euros en ajuts de menjador a les Illes Balears

Cal destacar que fins ara els ajuts de menjador arribaven a alumnat d’infantil i de primària de centres públics i concertats. Però el fet que els instituts públics no comptin amb menjador feia difícil accedir a ajuts de menjador per a l’alumnat escolaritzat en aquests centres encara que es trobin dins la franja d’escolarització obligatòria, mentre que els centres concertats sí que poden oferir aquest servei.

Aquests ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes que durant el curs 2022-2023 estan escolaritzats en un centre docent públic no universitari d’educació secundària obligatòria (ESO) o de formació professional bàsica (FPB) en centres docents públics no universitaris contribueixen a incrementar la partida més alta destinada mai a ajuts de menjador a Balears, 8.261.715 euros, que cobreixen totes les sol·licituds amb dret a ajut, 10.874. Això suposa que el curs 2022-2023 compta amb 682 alumnes més que el curs passat amb dret a ajut de menjador. D’aquest total, 4.649 són alumnes de centres concertats i 6.255, de centres públics. Els ajuts arriben a centres públics i concertats i centres 0-3.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Xuroa Menorca