El procés d’escolarització d’infantil (0-3) per al curs 2023-2024 comença el proper dilluns El 13 de març s’inicia el procés d’escolarització per a l’alumnat de 0 a 3 anys

Aquest dilluns, 13 de març de 2023, la Conselleria d’Educació i Formació Professional, mitjançant l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI), obre el procés d’escolarització del 1r cicle d’educació infantil (0-3 anys) per al curs 2023-2024. Comença el període de sol·licitud de plaça per a les famílies tant als centres públics que componen la xarxa pública d’escoletes com als centres privats que componen la xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears.

A partir de dilluns 13 de març, les famílies poden realitzar el tràmit de manera telemàtica, a la web de la Conselleria o presencialment als centres triats en primera opció i altres llocs habilitats pels ajuntaments i altres titulars per fer aquesta tramitació.

Cal recordar que als infants nascuts l’any 2023 els correspon 1r d’educació infantil, als nascuts el 2022, 2n, i als nascuts el 2021, 3r. Per tant, a l’hora de fer la tramitació i fer la sol·licitud de plaça les famílies s’han de guiar per la data de naixement.

La conselleria d’Educació, a través de la pàgina web del IEPI, ofereix informació per a les famílies amb apartats específics explicatius per als punts de barem, preguntes freqüents, centres que participen del procés, …

Les famílies poden optar a centres de la xarxa pública i de la complementària

La xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears consta de més de 7.473 places de tots els centres de titularitat pública (ajuntaments, consells insulars i Conselleria). Es pot identificar un centre de titularitat pública perquè el seu nom comença per EI(Escola Infantil). El llistat complet d’aquests centres es troba a la pàgina web de l’IEPI.

Aquests centres públics tenen unes quotes estipulades per cadascun dels seus titulars i poden ser bonificades segons els criteris establerts pels ajuntaments i consells. En els casos de quotes bonificades, la Conselleria fa una aportació del 80% del que aporti l’administració titular.

La xarxa complementària a la xarxa pública d’escoletes de les Illes Balears està formada pels 64 centres de titularitat privada que han signat un conveni de col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional. Un centre de la xarxa complementària s’identifica per què el seu nom comença per CEI (Centre d’Educació Infantil). Cada titular del centre en determina les quotes. En aquests casos, les famílies poden sol·licitar ajuts per a la bonificació de les mensualitats a través de la convocatòria d’ajuts d’escolarització de la Conselleria d’Educació i Formació professional, que coincideix amb el període de matrícula. Aquestes sol·licituds s’han de fer a través dels centres on s’hagi obtingut plaça i per tant, s’hagi materialitzat la matrícula de cara al curs 2023-2024.

Els criteris d’admissió de tots aquests centres són els mateixos que estableix la Conselleria d’Educació i Formació Professional per a la resta d’etapes educatives, fent així possible el dret a l’escolarització dels infants de 0-3 anys independentment de les seves condicions personals.

Actualment, la xarxa pública d’escoletes disposa  de més de 7.473 places que corresponen a l’oferta dels 111 centres de titularitat d’ajuntaments i consells insulars i, la xarxa complementària consta de 64 centres de titularitat privada. Les dades de contacte es poden trobar als llistats de l’oferta educativa que la Conselleria té publicats a la seva pàgina web i a la pàgina web de l’IEPI.

Calendari d’escolarització

El període de sol·licitud d’aquest procés d’escolarització és de dia 13 al 31 de març, amb el següent calendari:

  • Sol·licitud de plaça: del 13 al 31 de març.
  • Publicació llistes provisionals: 12 de maig.
  • Reclamacions: del 15 al 17 de maig.
  • Llistes definitives: 30 de maig.
  • Matrícula als centres: de 31 de maig al 15 de juny.
Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.