El SOIB destinarà 2 milions d’euros als programes de formació amb compromís de contractació de 2023 a 2026

El Consell de Govern ha autoritzat la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball a disposar de 2 milions d’euros per dotar econòmicament la convocatòria SOIB Formació amb compromís de contractació 2023-2026, que permetrà cobrir necessitats que demana el sistema productiu, amb la formació o la requalificació professional de persones que, posteriorment, seran contractades per les empreses demandants. Encara que l’import inicial és de 2 milions d’euros per a aquestes quatre anualitats, el SOIB anirà ampliant l’oferta formativa sempre que la demanda ho requereixi. Amb la dotació inicial dels dos milions d’euros, es preveu que aquest programa permeti formar 1.000 persones desocupades en els perfils demanats per les empreses.

Amb l’aprovació d’aquest acord, es garanteix la continuïtat fins a 2026 d’aquest programa, que va néixer el 2018, i que ha tingut una gran acceptació per part de l’activitat empresarial i dels mateixos beneficiaris de la formació. Els recursos es destinen a la inserció o la reinserció laboral dels treballadors desocupats, registrats com a sol·licitants d’ocupació al SOIB i a la millora de les seves aptituds i les competències professionals, alhora que s’ofereix una formació ajustada al mercat de treball, i als requisits de productivitat i competitivitat de les empreses illenques.

El principal objecte d’aquest programa és donar resposta a la necessitat d’incorporar nou personal qualificat de les empreses que tenen dificultats per trobar personal qualificat mitjançant la garantia de la formació de persones desocupades. Per això, es crea una eina molt flexible en la seva tramitació administrativa, per formar persones aturades en sectors i activitats en què hi ha una necessitat urgent de contractació de personal qualificat. El SOIB finança tots els costs de formació de les empreses que es comprometen a contractar els alumnes.

Aquest programa també va demostrar la seva utilitat per a la reactivació econòmica després de la pandèmia, ja que les empreses patien una manca de cobertura de perfils en ocupacions a les quals volen donar cobertura, i la formació amb compromís de contractació va servir per contractar persones formades i qualificades per cobrir les vacants amb diferents perfils adequats.

Un programa iniciat l’any 2018 que té gran acceptació

Aquest Programa, que es va iniciar l’any 2018 i que té bona acceptació per part dels organismes que el desenvolupen, preveu subvencions per a empreses amb centres de treball ubicats a la comunitat autònoma o per a entitats de formació acreditades, per tal de dur a terme cursos en què hi hagi el compromís de contractar una part dels alumnes durant un període mínim exigit. La contractació ha de suposar un augment de la plantilla real de l’empresa.

Les entitats beneficiàries contractaran almenys un 40 % dels alumnes, els quals hauran de complir la doble condició d’haver assistit a un mínim del 75 % de l’acció formativa i obtenir la qualificació d’apte. A més, les persones contractades cobriran un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda, mitjançant un contracte a temps complet, d’acord amb la normativa d’aplicació.

En la darrera convocatòria s’han fet cinc cursos: socorrisme en instal·lacions aquàtiques, muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i vigilància, seguretat privada i protecció de persones, operacions bàsiques de cuina i operacions bàsiques de restaurant i bar, i se n’han beneficiat, en conjunt, 75 persones. Tot plegat, des de l’inici d’aquest programa, prop de 200 persones desocupades s’han beneficiat d’aquest iniciativa del SOIB.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.