GOIB i Consell constitueixen una mesa de treball sectorial per avançar en el traspàs de competències de recursos hídrics

Coincidint amb el Dia Mundial de l’Aigua, la conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears i el departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular han formalitzat aquest dimecres la constitució de la mesa de treball sectorial que permetrà treballar en el traspàs de competències a Menorca de la gestió dels recursos hídrics de l’illa.

A la reunió que ha constituït la mesa de treball hi ha assistit el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, la directora general de Recursos Hídrics, Joana Garau, el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda i el director insular de Medi ambient, Esteve Barceló.

La trobada ha servit per establir les primeres línies d’actuació d’aquest espai per avançar en el traspàs de competències. Els primers objectius marcats per la taula seran la coordinació i el traspàs de la gestió dels torrents a l’illa, la creació d’una oficina insular de l’aigua per emprendre la millora en l’atenció i l’agilitació administrativa, i la inclusió dels consells insulars als estatuts de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA).

El Consell Insular de Menorca, per la seva banda, assumeix com a compromisos la modificació i actualització dels estatuts del Consorci de Residus i Energia de Menorca per a la incorporació del cicle de l’aigua entre els seus objectius de gestió, dur a terme les actuacions previstes als Plans de Gestió Sostenible de l’Aigua amb els ajuntaments de l’illa, impulsar el Pacte per l’Aigua de Menorca juntament amb totes les administracions implicades, i desenvolupar en col·laboració amb l’Institut Menorquí d’Estudis el Programa Aigua i Territori, el full de ruta per a la gestió del cicle integral de l’aigua a escala insular.

La posada en marxa d’aquesta taula de treball pretén donar compliment als objectius i finalitats de la Llei 3/2023, de 17 de febrer, de Menorca Reserva de Biosfera, que estableix la transferència o delegació al Consell Insular de Plaça de la Biosfera, 5 – 07703 Maó – Tel. 971 35 60 50 – Fax 971 36 82 16 – www.cime.es Menorca de les competències en recursos i aprofitaments hidràulics, canals i regadius, i règim general d’aigües. Forma part, a més, dels acords d’investidura del Govern de les Illes Balears per a la legislatura 2019-2023, que també establien avançar en el traspàs als consells insulars de les competències en matèria de gestió de l’aigua. La transferència es realitzarà sobre la base d’informes jurídics, econòmics i tècnics que s’han realitzat al llarg de tot el període de govern en col·laboració amb representants del Consell Insular i del departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, i que serviran per emprendre els canvis en la gestió amb una perspectiva insular.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.