Sant Lluís posa en marxa el Servei d’Atenció Domiciliària d’Alta Intensitat

L’Ajuntament de Sant Lluís i el Consell de Menorca han posat en marxa el Servei d’Atenció Domiciliària d’Alta Intensitat (SADAI), una prova pilot per implementar una nova manera d’atendre a les persones majors sense necessitat que hagin d’ingressar a una residència geriàtrica o a un centre de dia.

L’Ajuntament de Sant Lluís ha incorporat dues treballadores familiars i una treballadora social per a posar en marxa la primera fase d’aquest programa, que consisteix en l’ampliació de l’horari d’atenció. D’aquesta manera, el servei que fins ara es prestava de dilluns a divendres i els matins, s’ofereix ara també els capvespres, caps de setmana i dies festius. Les noves treballadores ja s’han incorporat aquesta mateixa setmana, i açò ha permès que el desplegament de la primera fase ja sigui una realitat.

Aquesta ampliació de l’horari permet prestar el servei bàsic que s’oferia fins ara durant més hores al dia i durant més dies, però a la vegada també possibilita oferir als usuaris noves atencions. El programa preveu oferir suport en casos com, per exemple, els processos de compra o adquisició de bens i aliments, elaboració de menús, control nutricional, etc. La incorporació del nou personal ha de servir precisament per detectar quines són aquestes necessitats i satisfer-les.

Entre aquestes necessitats, el programa del Servei d’Atenció Domiciliària d’Alta Intensitat preveu també que s’atenguin no només aquelles necessitats considerades bàsiques, sinó que es puguin oferir altres serveis per millorar la qualitat de vida de les persones, com poden ser, assessorament per part d’un/a nutricionista, fisioteràpia a domicili per tal de millorar la mobilització i la independència de les persones usuàries, servei de teràpia ocupacional amb l’objectiu d’analitzar, avaluar, graduar i adaptar les activitats de la vida diària per facilitar l’autonomia de les persones, supervisió psicològica… o aquells perfils professionals que puguin col·laborar a assolir l’objectiu de millora de la qualitat de vida i de permanència en el domicili i l’entorn habitual de les persones usuàries.

La posada en marxa d’aquests serveis es farà en una segona fase del programa, que serà imminent, i que requereix primer conèixer quines són les demandes reals de les persones usuàries. És a dir, les noves contractacions permetran, per una banda, oferir des de ja serveis bàsics i també estudiar quines són les necessitats més demandades. Una vegada se sàpiguen, ja està previst al conveni signat entre Ajuntament de Sant Lluís i Consell que es puguin contractar els perfils professionals necessaris per a cobrir la demanda amb el volum que sigui requerit.

Campanya de detecció

En el marc de la posada en marxa del SADAI, l’Ajuntament de Sant Lluís activarà una campanya per a detectar possibles noves persones interessades a ser usuàries del Servei d’Atenció Domiciliària, i així ampliar l’abast del mateix. Aquesta campanya es farà a través d’una ronda de contactes amb persones que des de Serveis Socials ja tenen detectats com a possibles interessades en el servei, però també fent una crida a la ciutadania, per tal que ens puguin informar de persones que tenen necessitats concretes que ara mateix no estan ateses. Així, es fa una crida a familiars, coneguts, comerciants, professionals… perquè facin arribar aquests possibles usuaris als Serveis Socials, per tal que així els puguem contactar i analitzar quin ajut se’ls pot oferir.

Es tracta d’arribar al màxim de gent possible, també a aquelles persones que hores d’ara no necessiten serveis d’atenció bàsica, però que sí que poden requerir alguns dels serveis complementaris que s’oferiran.

El programa pilot de Servei d’Atenció Domiciliària s’aplicarà a Sant Lluís durant dos anys, amb una aportació econòmica del Consell de Menorca de 400.000 euros. L’objectiu és poder duplicar el nombre de persones usuàries del Servei, i anar analitzant de manera constant l’evolució del servei, per tal de millorar-lo i, en el futur, estendre’l a altres municipis de Menorca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.