L’alcohol i els estimulants, un any més, són les substàncies més demandades de tractament a les UCAS de Menorca

Aquest matí s’ha presentat la memòria anual de les Unitats de Conductes Addictives (UCAS) del 2022 de Menorca a la seu del Consell Insular de Menorca. La presentació ha anat a càrrec de la consellera de Benestar Social, Bàrbara Torrent, i la cap de la UCA, Assumpta Monell, i s’ha donat a conèixer l’activitat realitzada per l’equip durant tot l’any.

Cal recordar que la UCA és un servei públic i gratuït, competència de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears i a través d’un conveni amb la mateixa per tal de prestar el servei a tota la ciutadania de Menorca. La UCA té com a objectiu principal donar respostes a les demandes, tant preventives com assistencials, dels col·lectius en situacions de risc, de totes les persones que presenten una problemàtica motivada tant pel consum de substàncies com per altres conductes addictives.

La prevenció constitueix una prioritat de feina en el camp de les addiccions. Les actuacions des de l’àmbit de prevenció han estat de continuïtat, ampliació i consolidació de les realitzades anys anteriors, com el desenvolupament de programes – en col·laboració amb el PADIB- i tallers a les escoles i als instituts, així com altres materials divulgatius.

Aquest any s’han ofert sis programes (cinc de prevenció universal i una selectiva), i quatre tallers.

Els tallers més demandants han estat: el taller “L’alcohol, una droga?”, seguit del taller de “Cànnabis” i “Ús o abús de les pantalles”. El programa “Controla’t”, seguit del “Bon dia, salut” són els programes que més s’han sol·licitat per part dels centres.

Podem observar que la prevenció d’usos problemàtics de les tecnologies són temàtiques que interessen a la comunitat educativa. Els programes que ho aborden són el “Controla’t” i “esTIC- Per un bon ús de les tecnologies digitals”, juntament amb el taller “Ús o abús de les pantalles?”.

Quant a l’assistència el nombre total de persones ateses durant el 2022 han estat 441. D’aquestes, 411 han rebut tractament i 30 han estat sessions informatives. A més, 99 familiars han participat en els programes.

Aquest any el nombre de persones que han iniciat tractament, entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022, ha estat un total de 156, d’aquests 151 són adults i 5 són adolescents.

Amb relació a les demandes de tractament dels usuaris iniciades enguany, la substància principal de demanda de tractament és l’alcohol amb un 34,62%, seguit dels estimulants – entesos com la cocaïna, el binomi alcohol més cocaïna i altres estimulants – amb un 27,56%, i, en tercer lloc, el cànnabis amb un 14,10%.

Respecte a les addiccions comportamentals, dels usuaris iniciats durant el 2022, els de joc patològic representen un 5,13%, els de noves tecnologies un 1,92% i els d’altres addiccions comportamentals un 0,64%.

Sobre les dades del total d’usuaris ateses durant el 2022, han rebut tractament 411 persones, 328 homes i 83 dones. Un any més les dades de la memòria demostren que la demanda de tractament és major per part dels homes que de les dones.

El total de persones ateses a cada un dels programes, en funció de l’addicció principal, han estat, en primer lloc, el d’alcohol, amb 133 persones, seguit dels estimulants, amb 109 persones, en tercer lloc el d’opiacis, amb 96 persones i, en quart lloc, el cànnabis, amb 39 persones. I en el programa d’addiccions comportamentals s’han atès 22 persones.

Per concloure podem destacar que les addiccions a substància més demandades a tractament han estat l’alcohol, seguit dels estimulants. La majoria d’adolescents atesos a la UCA presenten problemàtica amb el cànnabis.

Nou web Govern Balear

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.