L’Ajuntament inicia el període per presentar sol·licituds de festes de carrer, festers i taulells per Sant Joan 2023 Es poden presentar del 15 d'abril al 15 de maig

L’Ajuntament de Ciutadella ha obert el termini per a poder presentar sol·licituds per organitzar festes de carrer, festers i taulells per Sant Joan 2023.

El termini finalitza el pròxim dia 15 de maig i les condicions establertes a l’ordenança municipal i que caldrà observar són, entre d’altres:

PER A FESTERS
S’ha d’adjuntar a la sol·licitud mitjançant instància la documentació següent:

  • Nom del responsable que vetllarà per la bona execució del fester, així com de l’adopció de totes les mesures de seguretat.
  • Plànol d’ubicació del fester.
  • Justificant del resguard de la fiança de 300 euros dipositada per aval bancari a la Tresoreria o bé mitjançant l’ingrés en efectiu en algun dels números de compte bancaris indicats a l’anunci, amb el nom, NIF i concepte.
  • També s’haurà d’indicar el nombre de compte pel retornament de la fiança.

PER A FESTES DE CARRER
S’ha d’adjuntar a la sol·licitud mitjançant instància la documentació següent:

  • Nom del responsable que vetllarà pel bon desenvolupament de la festa, així com de la neteja de l’espai ocupat.
  • Plànol d’ubicació de la festa.

PER A LES BARRES O TAULELLS DE BAR
S’ha d’adjuntar a la sol·licitud mitjançant instància la documentació següent:

  • Plànol d’ubicació del taulell amb indicació de les mides que s’ocuparan.
  • Declaració responsable que el peticionari instal·larà el taulell conformement a les condicions imposades en l’autorització i que permetrà el lliure accés de les persones als serveis higiènics de l’establiment. Les dimensions màximes dels taulells seran de 3 metres d’amplada per 1,50 metres de fons.
  • Autorització signada pels veïns de poder ocupar el taulell l’espai de reculada respecte de la mitgera.
  • Justificant del resguard de la fiança de 1.500 euros dipositada per aval bancari a la Tresoreria o bé mitjançant l’ingrés en efectiu en algun dels números de compte bancaris següents, indicant nom, NIF i concepte.
Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.