La sala de la Universitat particular de Ciutadella (S. XIV-XV) Per Jaume Sastre Moll

Jaume Sastre / Ciutadella – Quan Alfons III va crear la primera municipalitat per l’illa de Menorca, va establir que els seus habitants elegirien  6 jurats, nombre que seria reduït a quatre quan Jaume II de Mallorca va reformar definitivament la Universitat General Menorca i particular de Ciutadella.

De la primera època institucional, de domini aragonès (1287 – 1298), en tenim molt poques notícies; desconeixem la seva organització, els noms dels primers elegits i tot quan fa referència als seus estatuts. Menorca estava en procés de formació i el nombre d’habitants devia ser encara molt reduït.

Passada aquesta primera etapa, Jaume II de Mallorca va ser qui establí el sistema institucional (1301) que regiria Menorca durant més de 300 anys, amb molt poques variacions en el decurs de la seva existència.

A l’actualitat saben de la seva organització: 4 Jurats i 10 consellers, tots habitants de Ciutadella; 2 síndics i dos consellers de Maó; 1 síndic i dos consellers d’Hialor (Alaior) i 1 síndic i dos consellers pel Castell de Santa Àgueda (Mercadal- Ferreries). En conjunt  formaven el Consell General de Menorca.

La pregunta que actualment fèiem és: On es reunia el Consell General, quan tots els 24 personatges eren convocats? per debatre qüestions d’interès comú, com podrien ésser la imposició d’ajudes pecuniàries a la corona o la recaptació dels impostos generals, per sufragar diferents despeses, com era la construcció de les muralles d’ambdues poblacions extremes de l’illa

Quan Jaume II va visitar l’illa en companyia del seu fill segon Sanxo, que anys després seria el rei de Mallorca,  la reunió amb el Consell General s’efectuà en el refectori del convent de Sant Francesc de Ciutadella, i durant els anys successius el centre de reunió fou una capella de l’església de Santa Maria, en no disposar la vila d’un altre lloc més capaç on reunir-se i debatre els punts proposats. Per tant, la municipalitat de Ciutadella no disposava d’un lloc propi.

L’any 1335, en arribar a Ciutadella Nicolau de Sent Just (vice-tresorer reial) acompanyat del jurista Ramón de Capcir, per dirimir una qüestió suscitada entre els Jurats de Ciutadella i els representants de les viles de fora (Maó i Alaior) i concretar el repartiment de la recaptació de la cisa,  la qual serviria per sufragar  la construcció de les muralles de Ciutadella i Maó, la reunió va tenir lloc a casa d’en Miquel Anglada, un dels jurats.

Totes aquestes notícies ens confirmen que  la Universitat particular de Ciutadella fins l’any 1361 no va disposar d’una Sala pròpia on poder celebrar les seves sessions municipals (Sala) reunint el Consell Municipal (els quatre Jurats més els deu consellers), i on tenir les reunions del Consell General (14 representants de Ciutadella més els 10 consellers i síndics de les pobles), que anteriorment es celebraven a l’interior d’una capella de l’església, o en el refectori del monestir de Sant Francesc.

Aquells any Pere IV autoritzava els Jurats per comprar una casa que servís de Sala i lloc on guardar els documents (arxiu) rebuts i la còpia dels enviats a la Cort.

La ubicació d’aquesta casa creiem que era aquells que fou esbucada a finals del segle XIX situada enfront de l’església de Santa Maria de Ciutadella i després lloc on s’ubicà el Mercantil.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.