El Consell destina 60.000 euros al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i per a l’edició en llengua catalana

Com cada any, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca convoca ajuts per fomentar el català en diferents sectors.

La convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca per al foment de l’ús del català en el sector empresarial, associatiu i esportiu de Menorca i de suport a l’edició en llengua catalana per a l’any 2022 s’ha publicat en el BOIB núm. 54 de 27 d’abril de 2023.

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors socioeconòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca.

La convocatòria preveu quatre línies d’ajut i les partides pressupostàries següents:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana: 20.000 €
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa: 20.000 €
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu: 10.000 €
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu: 10.000 €

Els imports màxims que es poden subvencionar són:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana. Import màxim per sol·licitud 1.500 €
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa. Import màxim per beneficiari 1.000 €
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu.Import màxim per beneficiari 1.000 €
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu. Import màxim per sol·licitud 3.000 €

Les activitats subvencionades s’han d’haver duit a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2022 i el 31 d’octubre de 2023, en el cas de les línies 2 i 3, i d’un any comptador a partir de la publicació de l’acord de concessió de l’ajut en el cas de les línies 1 i 4, i poden ser:

Línia 1: llibres, CD, DVD i altres publicacions en català editats a l’illa de Menorca, d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.
Línia 2: retolació exterior i interior d’establiments, etiquetatge de productes, elaboració i edició de material imprès durador (bosses, cartes de restaurant, targetes…), disseny de pàgines web en català, etc., que realitzin les empreses de Menorca.
Línia 3: retolació exterior i interior, edició de material imprès durador (carnets, diplomes, fullets divulgatius, bosses i roba esportiva), disseny de pàgines web en català, etc., d’entitats esportives.
Línia 4: actuacions de dinamització lingüística que les entitats i associacions menorquines duguin a terme, així com plans interns de normalització lingüística.

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria d’ajuts és del 28/04/2023 al 30-06-2023.

Podeu accedir a més informació i al tràmit aquí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.