Els fons Next GenerationEU es marquen l’objectiu de corregir l’impacte de les esteses elèctriques sobre l’avifauna a les Illes Balears La convocatòria d’ajudes, dotada amb 864.863,82 €, pretén actuar sobre un mínim de 288 suports

En el Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dijous, l’Ordre de bases reguladores i la convocatòria de subvencions per a actuacions d’adaptació de línies elèctriques d’alta tensió amb càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat amb fons Next Generation EU.

La convocatòria, dotada amb 864.863,82 €, té l’objectiu de promoure la conservació i gestió de la biodiversitat mitjançant la correcció d’esteses elèctriques per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques, en aplicació del Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost. Així, el finançament dels projectes haurà d’estar vinculat al compliment dels objectius previstos en el PRTR, i concretament a la consecució de l’objectiu d’haver corregit un mínim de 288 suports d’esteses elèctriques el mes de desembre de 2025.

Es consideren actuacions subvencionables per aquesta convocatòria aquelles que tenguin per objecte:

  1. La correcció de suports que impliquin un perill clar d’electrocució per a l’avifauna.
  2. L’adequació i substitució de creuetes existents que impliquin un perill clar per a l’electrocució de les aus.
  3. L’aïllament de fases, ponts i connexions amb cable nu entre elements en tensió. Aquest aïllament es farà amb conductor aïllat o mitjançant cobriment amb aïllament eficaç del tipus preformat fabricat a base de cautxú de silicona sòlida, i sempre amb materials d’acord amb la tensió màxima de la línia.
  4. Altres inclosos en els projectes proposats que serveixin a la finalitat de la present ordre.

Les actuacions objecte de finançament han d’haver-se iniciat a partir de l’1 de gener de 2022 i han d’haver-se acabat abans de l’1 de gener de 2026.

Gràcies a aquestes subvencions es veuran beneficiades espècies de l’avifauna silvestre, principalment rapinyaires, algunes catalogades en perill d’extinció com la milana (Milvus milvus) o l’àguila coabarrada (Aquila fasciata), però també d’altres incloses dins el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, com l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), el falcó (Falco peregrinus) o el xoriguer (Falco tinnunculus), les quals veuran reduït el risc d’electrocució en posar-se sobre esteses elèctriques no adaptades o corregides.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació simultània de la convocatòria i del seu extracte en el BOIB.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.