Reforma de Sa Plaça Espanya de Ferreries

Des de es Partit Popular de Ferreries plantejam, com una de ses mesures urgents a dur a terme dins es primers mesos de legislatura, sa reforma de sa Plaça d’Espanya. Ho feim amb s’objectiu de donar inici amb aquesta actuació a un dels eixos des nostro programa, que és es de sa pacificació de sa mobilitat urbana, compatibilitzant es trànsit rodat amb els espais per a persones.

En paraules des seu cap de llista a ses eleccions, Pedro Pons, “amb aquesta primera actuació volem donar continuïtat a sa tasca iniciada fa ja més de 8 anys amb en Manolo Monerris amb sa reforma de sa Costa des convent. Aquest és es nostro model de carrer i aquest és es model que volem per sa plaça d’Espanya. Una plaça amb ses aceres molt més amples i on tot estigui a nes mateix nivell, carrils per trànsit rodat i aceres. Una plaça amb més zones de descans, sense aparcaments, que recolocarem en altres zones de parking que crearem també dins els primers mesos de legislatura. Una plaça més accessible per a tothom”.

S’intenció des Partit Popular de Ferreries es que aquesta primera intervenció vagi acompanyada des tancament progressiu de sa plaça als cotxes durant es caps de setmana, sempre d’acord amb vesins i comerciants. “Volem que sa plaça sigui un gran espai de lleure per a fiets, de descans per grans i on s’hi puguin fer tot tipus d’activitats durant tot s’any”, remarca Pedro Pons.

Aquest model urbanístic és es que des de es Partit Popular de Ferreries volem anar repetint després a altres carrers des poble, sobretot als voltants de sa plaça d’Espanya, i d’aquesta manera millorar sa qualitat de vida des nostres ciutadans.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.