Xisco Cardona, candidat de VOX per Menorca al Parlament "Creim que hi ha una altra manera de fer ses coses on es menorquins tenguin es protagonisme que ara no en tenen"

Per què es presenta per VOX?

Ens presentam perquè creim que hi ha una altra manera de fer ses coses on es menorquins tenguin es protagonisme que ara no en tenen. Es dóna molt de protagonisme a sa natura, a s’arqueologia… i està molt bé, però i es menorquins’ on quedam en tot açò? Noltros, es menorquins, també formam part de Menorca i tenim dret a viure-hi.

En sa seva opinió, què li fa falta a Menorca en aquests moments?

Estam tot lo dia rallant de turisme de qualitat i sembla que de dir-ho en tot moment vindran, però no és així. Per canviar es turisme de masses per turisme de qualitat d’alt poder adquisitiu és necessari oferir una cosa que ara no en tenim. Algunes persones veuen amb molta preocupació es camps de golf, es ports esportius… però tot junt atrauria turisme de qualitat i podríem prescindir des turisme de masses de poc poder adquisitiu. Fugiríem de sa massificació. A més, amb un bon port esportiu a Ciutadella alliberaríem molts amarratges i podríem donar sortida a l’enorme petició d’amarres per a petites embarcacions que hi ha en aquests moments i que a Ciutadella arriba als 10 anys d’espera.

Quines són ses coses que més us preocupen de s’actualitat menorquina?

Sens dubte, sa carretera general no pot seguir ni un segon més com està. Necessitam un desdoblament immediat, és sa única solució. Tots ets que feim servir sa carretera ho sabem. També necessitam urgentment solucionar es tema de s’assistència sanitària a Ciutadella i creim honestament que sa solució és un Hospital Comarcal. Per altra banda, creim necessari construir un aparcament subterrani a n’es centre de Ciutadella per aconseguir recuperar sa Plaça del Born per a ses persones i no per es cotxos. Es PTI és una vergonya i una prohibició a tot, necessitam canviar-ho i sa Llei de la Reserva de la Biosfera ha de ser derogada ja que perjudica ses persones, es menorquins, amb una infinitat de prohibicions.

Com les pot resoldre el partit?

Canviar ses lleis és sa solució i tenir voluntat política per fer-ho. Sens dubte fomentarem sa inversió privada per afrontar aquests grans reptes

Aquesta mateixa setmana s’ha aprovat el PTI, si VOX governa amb el PP el derogaran?

Podeu estar bens segurs que sí. Com he dit és una vergonya absoluta perquè és molt restrictiu i ho prohibeix tot. Farem un nou PTI que permeti harmonitzar es respecte a sa natura amb es creixement ordenat i necessari per viure-hi.

Creu que s’està perseguint al turisme?

Està ben clar que sí. S’esquerra té un pla a llarg termini per carregar-se es turisme. Ens volen tornar a dur a s’Edat Mitjana. S’esquerra s’autoanomena progressista però quan governa és sempre una regressió i una tornada a sa misèria.

VOX és un partit que ha assegurat en diverses ocasions que es preocupa pes menorquins, i una de les problemàtiques que tenim és que es residents i es turistes que s’allotgen as nuclis històrics, com es de Ciutadella, per exemple, pateixen renous de bars que estan oberts fins a les 3 de sa matinada. Són partidaris que es vesins puguin descansar i hi hagi un equilibri raonable entre s’activitat econòmica i es descans des residents?

Per suposat. Ses ordenances han de servir per a alguna cosa, sobretot per complir-se. Necessitem una adequada vigilància i control de s’activitat lúdica nocturna a Ciutadella i per això necessitam que sa Policia Local tingui prou mitjans i efectius per afrontar aquesta feina a fer.

Vostè ha participat, en el seu moment, com a Caixer Capellà a festes com les de Sant Joan. Veu perillar ses nostres festes per part dets animalistes i certs partits que les volen transformar?

Estic segur que anem cap a la fi de ses festes patronals de Menorca com les coneixem i en concret i de manera particular de Sant Joan, a no ser que ho evitem. Ets animalistes, que no són res més que ecologistes de saló i de moqueta, no saben res de benestar animal ni de com funciona el camp de Menorca. Es primers i millors ecologistes que hi ha són es pagesos, hi ha que escoltar-los antes de prendre cap decisió.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.