El Consell Insular aprova els Ajuts a les famílies per a finançar la participació de Menors d’edat a les activitats d’educació no formal

L’objecte del tràmit és Prestar ajuts per a les despeses derivades de la inscripció d’infants i joves a activitats d’educació no formal infantil i juvenil el curs 2022-2023 a Menorca.

Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones físiques menors d’edat que compleixin els requisits següents:

a) Tenir residència legal en algun municipi de Menorca.
b) Tenir la consideració d’unitat familiar per tenir a càrrec seu en qualitat de progenitora, tutor-a, o un vincle d’acolliment permanent a infants i joves entre 3 i 17 anys, ambdós inclosos, que participin en activitats d’educació no formal i que siguin convivents en el mateix domicili.
c) Haver obtingut durant l’exercici 2021 uns ingressos bruts anuals que, conjuntament, no superin els llindars establerts.

Per més informació consultar:

– BOIB, butlletí oficial Núm. 068 23/05/2023
http://www.injovemenorca.com/
https://www.cime.es/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.