L’Ajuntament aprova de manera definitiva el projecte de reforma del Camí de Baix Les actuacions de reforma i millora es duran a terme entre la plaça del Pins i el carrer València.

La Junta de Govern del passat dimecres, dia 24, va aprovar de manera definitiva el Projecte de reforma del Camí de Baix, que compta ara amb llum verda per iniciar els tràmits pertinents amb altres administracions i tirar endavant.

Es tracta d’un projecte de reforma que s’emmarca dintre del Pla Insular per la Reactivació Econòmica en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana. De manera que les actuacions previstes al Camí de Baix, s’orienten a cap a convertir-la en una via de prioritat peatonal.

El projecte preveu la reforma de les xarxes de clavegueram, de recollida d’aigües

pluvials, d’aigua potable i d’enllumenat públic, i el soterrament de les xarxes de baixa tensió i telèfons. També inclou la instal.lació de mobiliari urbà i la senyalització viària necessària d’acord amb la normativa vigent. Així mateix, es preveu la demolició de la barana existent de marès, que no compleix la normativa actual de seguretat front les caigudes a diferent nivell, i la qual també, anul.la parcialment les vistes al port, mitjançant la instal.lació d’una barana de fosa, de característiques similars a la instal.lada al pont de sa Colàrsega.

Finalment, per complir les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, resulta necessari eliminar l’aparcament a tot el passeig. És per aquest motiu que el projecte preveu dues zones d’aparcament públic rotacionals.

Amb l’aprovació de la Junta del Govern, l’Ajuntament tira endavant els tràmits per iniciar les obres, informant al Consell Insular per a poder realitzar el seguiment patrimonial d’acord amb la normativa vigent.

El cost de la reforma del Camí de Baix, que es realitzarà des de la Plaça dels Pins fins al carrer València, puja fins als 1.281.488,74€.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.