El Consell Insular de Menorca aprova la convocatòria d’ajudes per al foment de l’esport i l’activitat física per entitats esportives sense ànim de lucre

El passat dimarts 23 de maig es va publicar al BOIB la convocatòria d’ajudes per al foment de l’esport i de l’activitat física a l’illa de Menorca per entitats esportives sense ànim de lucre. Aquestes ajudes corresponen a la temporada 2022/2023 i tenen un import total de 270.000€.

La convocatòria d’aquestes ajudes preveuen 5 línies que a continuació detallem:

– Línia 1: Manteniment i suport de les entitats esportives (135.000 euros).

-Línia 1A: Manteniment i suport dels clubs esportius (125.000€).
-Línia 1B: Manteniment i suport de les federacions esportives (10.000€).

– Línia 2: Desplaçaments i allotjaments (90.000 euros).
– Línia 3: Ajuts per sufragar ambulàncies obligatòries (15.000 euros).
– Línia 4: Formació de tècnics esportius (10.000 euros).
– Línia 5: Foment dels valors educatius (20.000 euros)

Les entitats esportives poden sol·licitar fins a 5 línies si aquestes s’adeqüen a la seva activitat durant la temporada, a excepció de les federacions esportives que només poden sol·licitar la línia 1B.

Les entitats i federacions esportives interessades a sol·licitar aquestes ajudes trobaran les bases reguladores, condicions i imports màxims que es poden assignar per entitat a la convocatòria publicada al BOIB del 23 de maig.

Les sol·licituds s’hauran de tramitar de forma telemàtica i fins al 31 de juliol de 2023 a través de la pàgina web de CIME. Concretament, a través d’aquest enllaç

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.