Agraïment de s’alcalde de Ferreries

Ja transcorregudes dues setmanes des de ses festes de Sant Bartomeu, volia aprofitar aquestes línies per fer una sèrie d’agraïments a tota aquella gent que ha fet que durant ses festes del 2023 tot anés sobre rodes i sense incidents.

Com dic han estat unes festes en què modestament ens podem felicitar tots perquè crec que entre tots hem aconseguit que tot anés bastant bé. Començant des de ses dues setmanes prèvies als dies grans de festa, amb totes ses activitats culturals, esportives i socials programades, i acabant al matí posterior a l’última revetlla del dia 25.

Sa llista és llarga, però esper no deixar-me ningú. I si ho faig, esper que sapi disculpar-me i es doni per agraït!

En primer lloc, sempre, agrair a n’es personal de s’Ajuntament, amb menció especial a sa brigada i sa Policia Local, per sa feinada que fan aquests dies. A sa Creu Roja, Protecció Civil i Guàrdia Civil. A totes ses associacions, clubs i agrupacions que han organitzat alguna activitat durant aquests dies. Als companys de s’equip de govern i a sa resta de sa Corporació. A sa parròquia de Sant Bartomeu. Als escoltes i als caixers veterans, per organitzar es jocs. A s’Hotel Melià per sa seva sempre estimable col·laboració amb sa convidada i s’espectacle infantil. Com no, a sa Banda de Música de Ferreries i a n’es seu director Josep Agustí Colom, per tocar durant hores sense defallir. Als voluntaris que surten duguent es capgrossos i a ses jovenetes que van sortir es dia des Jaleo d’ases.

Als bars de sa plaça per sa seva predisposició a col·laborar per poder fer una correcta neteja de sa zona. Als mateixos serveis de neteja per sa seva eficàcia durant els tres dies que han fet feina a deshores. I per descomptat, ja que sense ells aquesta festa no seria res, a tots es caixers que han participat a sa qualcada. Moltes gràcies per sa vostra paciència i estima per sa festa. I finalment, a sa Junta de Caixers d’aquest 2023, Nofre, Josep, Joan, Toni, Sílvia (quina fabiolera es retira!) i particularment i especialment en Ramón, per acceptar ser es Caixer Batle. I per fer-ho beníssim!

Moltíssimes gràcies a tots per fer de ses festes de Ferreries ses millors festes del món.

Per descomptat tot és millorable i tenim ja una llista de coses per millorar de cara a ses festes de l’any que ve. I no dubteu a fer-nos arribar qualsevol suggeriment o idea que creieu que pot millorar es desenvolupament de ses nostres estimades festes.

Ja hi queda menys per Sant Bartomeu 2024!

Pedro Pons Huguet, Batle de Ferreries

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.