Pesca anuncia l’inici de l’elaboració d’un decret per fixar els principis generals de la Pesca Marítima Recreativa i la creació d’una comissió de cogestió

La direcció general de Pesca del Govern, depenent de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, ha posat avui a disposició de la ciutadania, dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades tota la informació relacionada amb l’inici del procediment d’elaboració d’un Decret pel qual es fixaran els principis generals de la pesca marítima recreativa lucrativa a les aigües interiors de les Illes Balears, així com la modificació del Decret 45/2018 de la Reserva Marina de la costa nord-est d’Eivissa-Tagomago i el Decret 25/2023 de les reserves marines de ses Bledes i des Vedrà-Vendranell, per tal de permetre les competicions de pesca sempre que siguin sense mort i així vincular-les a les tasques de seguiment científic d’aquestes reserves.

En aquest sentit, amb el Decret es pretén regular l’activitat de les embarcacions comercials de pesca marítima recreativa.

Al portal de transparència del Govern, a més, es pot trobar també tota la informació relativa a la creació de la futura Comissió de Cogestió de la Pesca Marítima Recreativa de les Illes Balears. En aquest sentit, i en paraules del director general de Pesca, Antoni M. Grau, «la pesca recreativa és una activitat amb desenes de milers d’aficionats a les Illes que no es consideren prou informats ni partícips en el mecanisme de presa de decisions en matèries que els afectes. Per tal motiu, proposem la creació d’aquesta Comissió per tal de millorar la governança d’aquesta activitat i involucrar d’aquesta manera a tots els interessats».

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.