Un mal agost, econòmicament parlant

Bep Al·lès / Ciutadella – PIME Menorca ha realitzat l’enquesta corresponent al mes d’agost sobre l’evolució de la temporada turística a les empreses del sector.

L’enquesta es fa a les empreses turístiques de diferents sectors de l’àmbit turístic, agroturismes i habitatges turístics del sector d’allotjament, turisme actiu, empreses nàutiques i lloguer de vehicles del sector de lleure turístic a més dels sectors de restauració i comerç.

La pregunta als empresaris col·laboradors és l’evolució de la facturació durant el mes d’agost en comparació del mes d’agost de l’any passat, indicant si ha estat més gran, més petit o igual.

RESULTATS GLOBALS NEGATIUS
Els resultats globals que s’han obtingut a l’agost mostren que el 42% de les empreses turístiques han vist reduïda la facturació respecte del mes d’agost del 2022, el 35% l’ha mantingut igual i només un 22,69% l’ha augmentat. Aquests resultats corroboren que aquesta temporada 2023 no s’han complert les expectatives amb què es va iniciar.

La temporada no s’ha enlairat ni durant el mes d’agost. Al nou entorn d’increment de costos per a totes les empreses, s’hi ha afegit el poder adquisitiu menor de la majoria dels clients.

Les empreses turístiques de Menorca han notat en els clients una menor facilitat de despesa, pressupostos ajustats i, com ja es va indicar a l’inici de la temporada, una reducció en els dies d’estada dels visitants.

Aquesta situació fa perillar el final de temporada, en què temen que no es torni a produir les arribades de turistes dels dos darrers anys al setembre i octubre. Encara més quan la pèrdua de les connexions amb el Regne Unit i França fora de temporada, pot trencar l’enllaç que aquests països mantenien en els mesos de menys connexions aèries.

PER SECTORS ECONÒMICS
Els sectors econòmics enquestats mantenen la mateixa tònica que el mes de juny passat, menors resultats que el 2022, agreujant-se el nombre d’empreses que manifesten que la facturació va ser menor.

Agreuja els resultats des de l’inici de la temporada l’activitat de lloguer de vehicles. Augmenta el nombre d’empreses que ha reduït facturació respecte al mes de juliol passat. Consultades les empreses del sector, ja confirmaven en el transcurs del mes d’agost que existia disponibilitat de vehicles durant tot el mes, no ha arribat en cap moment a la plena ocupació dels vehicles, com era habitual en un mes d’agost. Tal com s’ha observat durant els mesos anteriors en aquest sector, l’ajust de preus de manera continuada no ha estat suficient per motivar la demanda.

En la restauració per part seva, si bé gairebé 6 de cada 10 empreses ha augmentat o mantingut la seva xifra de negoci, gairebé el 42% ha decrescut. Coincideixen els restauradors en què no s’ha produït la situació d’anys anteriors, en què pràcticament durant els mesos d’estiu era necessària la reserva amb antelació suficient. Que juntament amb la reducció del tiquet mitjà confirma els resultats de l’enquesta.

Les empreses de turisme actiu continuen amb la mateixa inèrcia que els mesos anteriors, han mantingut la seva activitat com al mes de juliol, encara que destaca aquesta activitat amb els resultats més positius aquest agost, amb el 50% de les empreses amb una facturació superior a l’agost del 2022.

Al sector de l’allotjament, agroturismes i habitatges turístics de vacances, continua el comportament dispar de tota la temporada. Mentre que només el 10% de les empreses d’agroturisme incrementa la facturació, en el cas dels habitatges turístics, aquesta s’amplia al 26%. En canvi, el percentatge de reducció de facturació és el mateix als dos sectors.

L’activitat nàutica durant el mes d’agost també ha millorat una mica els seus resultats en relació amb el mes anterior. Tot i això, gairebé 4 de cada 10 empreses ha obtingut menys ingressos que els obtinguts a l’agost de 2022.

El comerç segueix la mateixa tònica que els obtinguts durant tota la temporada. S’acosta al 40% el nombre d’empreses que han tingut resultats pitjors que el 2022, tot i que en el manteniment del volum de negoci o l’increment trobem la majoria d’empreses del sector.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.