Carl Friedrich Gauss Per Antoni Liz Femenías

El destacat matemàtic alemany se l’ha reconegut com el princep de les matemàtiques. Va ser un geni matemàtic comparable amb Arquímedes o Newton.

Apunts cronològics:
1777 Neix Carl Friedrich Gauss a Brunswick, Alemanya.
1784 Entra a l’escola elemental de Brunswick.
1701 És presentat al duc de Brunswick, que serà el seu protector.
1795 Gauss va a la Universitat de Gotinga.
1796 Als 19 anys descobreix el mètode de construcció del polígon de 17 cares amb regle i compàs.
1799 Presenta la seva tesi de llicenciatura a la Universitat d’Helmstedt que inclou la primera demostració del teorema fonamental de l’àlgebra.
1801 Publica «Disquisitions arithmeticae», la seva major aportació a la teoria de números. El mateix any determina l’òrbita de Ceres pel mètode de mínims quadrats.
1818 El govern de Hannover encarrega a Gauss la triangulació i mesurament del regne, cosa que li va portar diversos anys de dedicació a la geodèsia.
1827 Publica «Disquisitions generals circa superfícies corbes».
1831 Amb Weber, a Gotinga, inicia una fructífera relació amb Gauss en física.
1849 Gauss presenta una nova demostració del teorema fonament de l’àlgebra amb motiu del 50è aniversari de la seva tesi de llicenciatura.
1855 Mor la matinada del 23 de febrer mentre dormia, a l’edat de setanta-set anys.

Ell mateix explicava que als 3 anys sense haver aprés a sumar va corregir…

Per continuar llegint l’article compra el setmanari imprès o fes-te subscriptor, en paper o digital, telefonant al 971 38 29 20, enviant un correu a eliris-digital@infotelecom.es, o venint al c/ Mallorca, 25, baixos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.