El Govern col.laborarà amb els consells insulars en l’organització del Dia de les Illes Balears

Amb motiu del Dia de les Illes Balears, que se celebra el dia 1 de març, l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pretén organitzar i coordinar un programa d’actes commemoratiu que contribueixi a reafirmar, col·lectivament, els trets de la identitat comuna, cultural, política i històrica de la comunitat autònoma, com també els fets diferencials propis de cadascun dels territoris insulars que la constitueixen.

Des del 2016, l’organització del Dia de les Illes Balears s’ha duit a terme entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars, i la valoració d’aquesta col·laboració ha resultat positiva perquè, mitjançant la subscripció d’aquests convenis, les institucions insulars poden impulsar el disseny, l’execució i la coordinació d’un programa d’activitats a cada una de les illes que permet una coordinació més adequada del programa general de la celebració en tots els territoris de les Illes Balears, i fa possible la participació i la implicació dels municipis.

Amb l’objectiu de mantenir i potenciar la col·laboració esmentada entre aquestes administracions, el Consell de Govern autoritza la signatura dels convenis de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars amb una dotació màxima de 30.000 € per al Consell Insular de Menorca, 30.000 € per al Consell Insular d’Eivissa i 12.000 € per al Consell Insular de Formentera.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.