La Conselleria d’Educació i Universitats gestionarà un pressupost de 1.353,8 milions d’euros per a l’exercici 2024, 94,4 milions més que l’any 2023

La Conselleria d’Educació i Universitats gestionarà un pressupost de 1.353,8 milions d’euros per a l’exercici 2024, la qual cosa suposa 94,4 milions més respecte l’any 2023 i un increment del 7,5 per cent. Aquest pressupost inclou una aportació de 21 milions d’euros provinents del fons d’insularitat i 31 milions més dels complements retributius.

Amb aquests comptes, la Conselleria d’Educació i Universitats marca el seu full de ruta per a aquesta legislatura i garanteix la gratuïtat de tot el cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys), aplica importants millores en les condicions laborals dels docents, tant de la pública com de la concertada, aposta per una nova gestió del transport escolar, que inclourà el servei per als alumnes de batxillerat que tenen el centre fora del seu municipi de residència, i preveu una gran inversió en la millora de les infraestructures educatives.

El conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, ha presentat avui els comptes per a l’any 2024 en la seva compareixença a la comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears, en la qual ha donat detall del Projecte de llei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’educació.

El conseller Vera ha indicat que les línies que seguirà la Conselleria d’Educació i Universitats amb els pressuposts serviran per posar els fonaments «sobre els que volem construir la nostra política educativa i que són la reforma, millora i actualització del sistema educatiu per fer-lo més efectiu, eficient i just» i ha destacat l’aposta del Govern de les Illes Balears per l’educació.

Aposta per a la gratuïtat 0-3 i l’educació inclusiva

Aquest curs 2023-2024, la Conselleria d’Educació i Universitats ha implantat la gratuïtat a tots els cicles d’educació infantil (de 0 a 3 anys). Per garantir la viabilitat de la gratuïtat, la Direcció General de Primera Infància i Atenció a la Diversitat disposa d’una partida de 51 milions d’euros, gairebé 31 milions d’euros més respecte l’exercici 2023.

A més, la Conselleria d’Educació i Universitats fa una gran aposta per la creació i reconversió de noves places de 0 a 3 anys. Per aquesta mesura, s’han previst 14,9 milions d’euros per a la creació i reconversió de places públiques de 0 a 3 anys i 3 milions d’euros més per la creació i reconversió de places per part de titulars privats. Aquesta darrera partida de 3 milions d’euros és una novetat i té com a objectiu incrementar el nombre de places d’educació infantil i poder arribar al màxim nombre de famílies possible.

Pel que fa a l’atenció a la diversitat, la Conselleria d’Educació i Universitats també es marca com a prioritat la millora de les condicions de tots els alumnes, independentment de les seves característiques o necessitats, i augmenta el pressupost un 7% respecte l’any 2023. El 2024, es destinaran 903.178 euros a la millora i la dotació de serveis per als col·lectius més vulnerables.

Així, s’augmentarà també el nombre de professionals i s’incrementarà el nombre d’Auxiliars Tècnics Administratius (ATE), tal com va quedar palès al darrer Consell de Govern amb la creació de 13 places noves d’ATE a les Illes Balears.

Millores al cos docent públic i concertat

El pressupost recull l’aplicació de les mesures adoptades a l’Acord marc de la Mesa d’Ensenyament Públic i a l’Acord marc de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat.

En el cas de l’ensenyament públic, la Direcció General de Personal Docent preveu una despesa en personal docent públic de 713.895.942 euros, que suposen 27 milions d’euros més que l’any 2023. Amb aquesta partida s’implementaran les mesures d’estabilitat per al personal funcionari docent. Entre aquestes mesures s’hi troben la posada en marxa de la carrera professional, l’assoliment de les 18 hores lectives per als docents de secundària i de les 23 hores de docència directa dels mestres d’educació infantil o la reducció horària dels docents majors de 55 anys.

En el cas de l’ensenyament concertat, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives preveu un increment de 3,4 milions d’euros, mitjançant el qual disposarà de 202.023.765 euros per a l’aplicació de l’Acord marc i la millora de les condiciones del cos docent de l’ensenyament concertat.

Però, a més de les millores laborals per al cos docent, la Conselleria d’Educació i Universitats també fa una aposta per atendre les demandes dels centres educatius. Així, els pressuposts preveuen 13,3 milions d’euros per a la partida de despeses de funcionament dels centres públics, 1,5 milions més que l’any 2023, i 27 milions en el cas dels centres concertats, la qual cosa suposa un increment de 2,1 milions respecte l’exercici anterior. Amb aquesta mesura, s’aposta per l’autonomia de centre dotant-los de més recursos.

Importants millores en les infraestructures educatives

A més d’incrementar la dotació de recursos als centres educatius, la Conselleria d’Educació i Universitats també té com a principal objectiu millorar les infraestructures educatives. La inversió en obres de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 2024 és de 47.462.137 euros, 7,4 milions més que l’any 2023.

Aquest import correspon a les obres més rellevants que es duran a terme durant l’any 2024 i que formen part del Pla d’Infraestructures 2023-2027, que preveu una inversió total de 154 milions d’euros, 34 milions d’euros més respecte la legislatura anterior.

Les inversions preveuen tretze centres nous, importants ampliacions, la creació de gimnasos, l’habilitació de menjadors o la millora de l’accessibilitat. En concret, aquest 2024 s’ha prioritzat:

– Nou CEIP Caimari

– Nou CEIP Can Picafort

– Nou CEIP Palma B

– Nou CEIP Campos

– Nou CEIP Felanitx

– Nou Conservatori

– Nou CEIP sa Pobla

– Nou CEIP Santa Eulària

– Nou IES Maioris

– Nou CEIP Inca

– Nou IES Eivissa

– Nou CEIP Mercadal

– Nou FP Estació Marítima

– Ampliació CEIP Sant Miquel

– Ampliació IES Pau Casesnoves

– Ampliació CEIP Rosa dels Vents

– Ampliació IES Damià Huguet

– Ampliació IES Marc Ferrer

– Ampliació CEIP Sa Rutlana

– Ampliació CEIP Es Molins

– Ampliació CEIPIESO Pintor Joan Miró

– Ampliació IES Sant Marçal

– Ampliació CEIP Blai Bonet

– Ampliació IES Ses Estacions

– Ampliació i reforma CEIP Urbanitzacions

– Ampliació CEIP Pilar de la Mola

– Ampliació IES Sineu

– Ampliació IES Quartó de Portmany

– Ampliació CEIP Pare Bartomeu Pou

– Reforma CEIP Sa Casa Blanca

– Reforma CEPA Quarter de Santiago

– Reforma CEIP Sant Ciriac

– Reforma IES Maria Àngels Cardona

– Reforma CEIP Alexandre Rosselló

– Reforma IES Xarc

– Reforma CIFP Joan Taix

– Reforma CEIP Jaume I

– Reforma CEIP de Pràctiques

– Reforma IES Francesc de Borja Moll

– Reforma IES Berenguer d’Anoia

– Reforma CEIP Joan Mas

– Reforma CEIP Verge de Lluc

– Reforma IES Josep Sureda i Blanes

– Reforma CEIPIESO Aurora Picornell

– Reforma CEIP Mestre Lluís Andreu

– Reforma CEIP Es Vinyet

– Reforma EI Francesc de Borja Moll

– Reforma CEIP Pere Rosselló Oliver

 

A més, s’habilitaran gimnasos al CEIP Pere Cerdà, al CEIP Can Misses, al CEIP Joan Mas i Verd, al CEIP Xaloc, al CEIP Ses Rotes Velles, al CEIP Cas Cantó i al CEIP Poeta Villangómez, a més de cobrir la pista esportiva al CEIP Sant Ferran de les Roques i al CEIP Es Puig.

També s’actuarà a les cuines i menjadors del CEIP Castell de Santa Àgueda, del CEIP Rodamilans, del CEIP Escola Nova, del CEIP Sa Marina i del CEIP Costa i Llobera i es millorarà l’accessibilitat al CEIP Elionor Bosc, al CEIP Marian Aguiló, al CEIP Costa i Llobera, al CEIP Son Juny i al CEIP Joan Benejam, on també es milloraran els banys.

Per poder fer front a totes aquestes actuacions, també s’ha fet una aposta per l’ampliació del personal de l’IBISEC. De fet, l’institut està dotat en 365.000 euros més per a contractar nou personal a Menorca i a Eivissa, i cobrir les places que estan dotades però no ocupades.

Més transport escolar

Els comptes de la Conselleria d’Educació i Universitats recullen l’aposta d’ampliar el servei de transport escolar als estudiants que cursen batxillerat a un centre que no està ubicat al seu municipi de residència perquè no disposa d’un centre docent públic que imparteixi aquests estudis al seu municipi. A aquesta mesura està contemplada dins els 16,3 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment de 4 milions d’euros respecte l’any 2023.

Així, es donarà resposta a la gran demanda de les famílies i es facilitarà l’escolarització de l’alumnat als estudis post obligatoris, amb la finalitat de fomentar la continuïtat en els estudis i reduir l’abandonament escolar.

D’altra banda, també es mantenen els ajuts de menjador o els programes d’acompanyament escolar, entre d’altres ajudes, i es destina 1 milió més d’euros a cobrir les despeses del nou conveni col·lectiu de neteja.

Nou finançament universitari

Els comptes de la Direcció General d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors preveuen l’aplicació del nou conveni de finançament universitari, que es firmà el passat 16 d’octubre entre el conseller Antoni Vera i el rector de la UIB, Jaume Carot, i que preveu una aportació de 354 milions d’euros en quatre anys. Per donar compliment a l’acord, els comptes disposen una partida de 86,7 milions d’euros, que és l’aportació que correspon a l’any 2024.

Pel que fa a l’ampliació de nous estudis, els ensenyaments de Grau en Informàtica a Menorca i Eivissa seran una realitat i també es consolidaran les noves places al Grau en Medicina.

D’altra banda, també s’ha incrementat en més de 900.000 euros el pressupost de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE). Aquesta partida ha passat dels 4,2 milions d’euros als 5,1 milions i l’increment es destinarà, bàsicament, a augmentar les retribucions de part del personal docent del Conservatori Superior de Música com de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i a les retribucions del personal interí i associat que estabilitzi la seva plaça durant l’any 2024.

Digitalització

La Conselleria d’Educació i Universitats segueix treballant en la implantació de la digitalització a les aules dels centres educatius per així donar compliment al Pla d’Acció d’Educació Digital 2021-2027 que marca la Unió Europea.

En aquest sentit, s’ha previst una inversió de 8 milions d’euros per a la formació del personal docent perquè pugui assolir la competència digital adequada, la creació de noves aules digitals i la dotació de nous dispositius als centres. En acabar el Pla de l’escola 4.0, les Illes Balears disposaran de 5.052 aules digitals. Aquestes accions estan finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a la Digitalització del Sistema Educatiu del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Més oferta de cicles d’FP

Per a l’any 2024 s’aposta per seguir amb l’ampliació de l’oferta de formació professional per poder millorar la competitivitat de l’economia de les Illes Balears i reduir, encara més, l’abandonament escolar.

De fet, la Conselleria d’Educació i Universitats té prevista la construcció de nous centres integrats d’FP a Eivissa, a Menorca, a Alcúdia, a Manacor i a Palma. També es crearan fins a 34 noves aules de capacitació digital, preferentment als centres d’educació per adults, i es potenciarà la formació en competències digitals de la ciutadania, la qual cosa tot plegat suposarà una inversió total d’1,9 milions i serà plurianual.

A més, se segueix amb l’ampliació del pla pilot de cicles de grau mitjà bilingües a centres concertats, que suposa una inversió de 5 milions d’euros, i es mantenen tots els programes d’ajuda, com els programes de mobilitat per a alumnes i professorat d’FP o col·laboració amb les empreses per al foment de l’FP dual.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.