El Consell Insular incrementarà la seva aportació al Consorci de Residus i Energia de Menorca fins als 3 milions d’euros per incentivar la recollida separada

El Consell Insular de Menorca augmentarà l’aportació econòmica als pressupostos del 2024 del Consorci de Residus i Energia de Menorca fins als 3.025.000 euros per incentivar la recollida separada de residus de l’illa.

Aquest augment pressupostari, que triplica l’aportació realitzada el 2023, cerca millorar els nivells de separació en origen i reciclatge de totes les fraccions sense que les inversions realitzades i previstes repercuteixin les arques dels ajuntaments. Aquest és l’objectiu del Consorci, que ha planificat alleugerir la càrrega econòmica dels consistoris amb bonificacions a la separació en origen de la matèria orgànica, dels residus recollits a les deixalleries, dels residus tèxtils, o de l’oli vegetal, entre d’altres.

En el cas de la matèria orgànica recollida separadament, la bonificació serà integral. Els ajuntaments no hauran de pagar per la seva gestió a Milà si compleixen els objectius de qualitat establerts. De la mateixa manera, es bonificarà el cost total pel tractament dels residus recollits a les deixalleries i una part del cost fix d’aquest servei. Per als residus tèxtils, la bonificació serà total fins a un màxim de 80.000 euros, i per a l’oli vegetal d’aproximadament 42.000 euros.

Així, l’aportació del Consell permetrà, entre d’altres, estalviar als Ajuntaments 33,04 euros per cada tona de residus de matèria orgànica separats en origen. És important destacar que totes les tones de matèria orgànica que es derivin cap a la recollida separada deixaran de formar part de la fracció resta, que té un cost de 39,45 euros per tona, i que a més es grava amb un impost de 30 euros per tona abocada.

En definitiva, s’incentivarà que els ajuntaments millorin els resultats de recollida separada i redueixin la quantitat de residus destinats a l’abocador de Milà, que a més de significar un cost ambiental més gran per al territori, s’encamina a un increment en el preu de la seva gestió en ser gravat amb aquests impostos i taxes de control ambiental. La creació d’aquests impostos i taxes establerts a la normativa europea i estatal tenen la finalitat de disminuir la quantitat de residus destinats a un tractament finalista com és l’abocament.

La millora dels serveis de recollida i de deixalleries, es traduiran en un increment de les quantitats de les fraccions de paper, vidre, envasos i especialment matèria orgànica, la qual cosa permetrà donar compliment als objectius de recollida separada establerts a les directives europees i instaurar-nos en una gestió més sostenible i d’economia circular.

Els ajuts a la recollida separada cerquen precisament recolzar l’esforç inicial dels ajuntaments en l’adopció d’aquest nou model de gestió que permeti abastir els objectius normatius, i que requereix l’adquisició de nous mitjans i l’actualització de recursos i serveis. Adoptat el nou model de recollides, els consistoris podran beneficiar-se dels mateixos avantatges econòmics que comporta aquest sistema quant a la reducció en la generació de residus i més concretament de la fracció resta.

“És una aposta del Consell Insular de Menorca per la qual triplicam l’aportació realitzada el 2023. Volem ajudar als ajuntaments, i també contribuir a incentivar la recollida selectiva entre els ciutadans, tal com marquen les directrius europees”, explica el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació de Menorca, Simón Gornés.

“Som conscients del fet que Menorca és Reserva de Biosfera, i de les implicacions que té per tothom, també per l’administració. Per aquest motiu realitzam aquesta aportació extraordinària al Consorci. El nostre objectiu és dur a terme polítiques tenint present sempre que l’illa és Reserva de Biosfera”, afegeix Gornés.

“Des del primer moment feim feina amb aquesta idea. I més després de les queixes recollides durant tot l’estiu davant l’inici de la recollida porta a porta comercial. Hem feina per augmentar serveis, però també per adaptar-nos a la realitat de les persones. Hem de fomentar la recollida selectiva, i fer-ho més fàcil pels ciutadans”, indica el director insular de Medi Ambient, Mateu Ainsa.

Millores als nous serveis de recollida
Pel que fa al servei de recollida separada de residus dels municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís, es preveu realitzar les millores necessàries que permetin adequar els serveis prestats a les necessitats reals dels usuaris. Bàsicament, aquestes millores aniran dirigides a la modificació d’horaris, incorporació de noves rutes i a l’increment de freqüències, fet que suposarà un augment dels mitjans materials necessaris per a la prestació del servei.

El servei de recollida separada de Maó i Es Castell, fonamentat en el sistema porta a porta, s’implantarà progressivament per zones, per abastar la totalitat dels municipis de Maó i es Castell el novembre de 2024.

A mitjà termini, el Consorci manté l’objectiu d’implantar a tots els municipis de l’illa els serveis de recollida porta a porta que permetin obtenir el més alt nivell de recollida separada en origen.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.