Estalviar les despeses de notaria i gestoria per cancel·lar registralment una hipoteca és possible, però hi ha que esperar 21 anys

Freepik

Acabar de pagar la hipoteca representa un dels alleujaments més grans per a les finances personals. Encara que no és obligatori, sí que resulta recomanable que, després de pagar l’última quota, es procedeixi a cancel·lar el préstec amb què es va comprar la casa al Registre de la Propietat.

Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), durant els últims cinc anys s’han cancel·lat registralment una mitjana de 345.000 hipoteques sobre vivendes. Des del gener fins a l’agost del 2023, la xifra ja puja a més de 298.000.

“No tots saben que quan s’ha cancel·lat econòmicament la hipoteca amb el banc, aquesta segueix apareixent al registre; i molts altres que sí que ho saben, no la cancel·len registralment perquè volen estalviar costos”, indica Elisabeth Durán, advocada del despatx Marín & Mateo Advocats, referint-se als honoraris del notari i els de la gestoria que tramita la cancel·lació.

Tot i això, únicament es pagaria un petit import d’aranzel registral si la hipoteca es cancel·la per prescripció, si bé caldria tenir paciència, ja que “la normativa estableix que han de passar 20 anys més un comptats des del venciment de l’última quota del préstec hipotecari ”, comenta Durán. Aquest any extra és “per tenir la seguretat que la hipoteca no ha estat renovada, interrompuda o pesa sobre ella una execució”.

Hipoteca caducada

Lluny de suposar un tràmit complicat, sol·licitar al registre on estigui inscrita la hipoteca la seva cancel·lació per prescripció és fàcil. “Si han passat el temps estipulat per llei, no caldrà escriptura pública. Únicament caldrà emplenar una instància molt senzilla disponible en línia i acudir al Registre de la Propietat amb el DNI”, comenta l’advocada.

La cancel·lació registral no és una gestió necessària en molts casos. “Si es viu en aquesta cada durant tota la vida, molts ni s’ho plantegen, però a l’hora de voler vendre-la o de transmetre-la als fills, cal fer-la”, admet Durán afegint que “el comprador que passi a ser el nou propietari de la casa o els hereus s’han d’assegurar que l’habitatge està lliure de càrregues i no hi cap reclamació per part del banc”.

Lliure de càrregues

Quan cal cancel·lar la hipoteca al Registre de la Propietat abans de la seva prescripció, cal demanar a l’entitat que va concedir el préstec que no queden quotes pendents. “El banc emet un certificat de saldo zero per tramitar a la notaria la carta de pagament”, explica Durán.

A més, s’haurà de sol·licitar i emplenar el document d’Actes Jurídics Documentats a la delegació regional corresponent. Durán recorda que “es tracta d´una gestió que podem fer nosaltres mateixos perquè, a més dels aranzels registrals i notarials, si es fa a través del banc, aquest sol cobrar per la gestió”.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.