La Fundació simbolitza un plenari amb l’aprovació de mocions per a la inclusió real de les persones amb diversitat funcional de Menorca

La Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca ha celebrat el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb un plenari en la seu del Consell Insular de Menorca.

Han participat 14 consellers i conselleres, representants dels centres i serveis de Fundació, presidits per Nil Riudavets, qui ha actuat de President de la corporació insular. “Cada dia s’ha de continuar fent feina per millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional, garantint els seus drets, en els que hi ha que fomentar la capacitat i l’autonomia, i també oferir les mateixes oportunitats que a la resta de persones”, ha dit Nil Riudavets, i ha proposat l’aprovació d’un gran Pacte Social per a la seva inclusió plena en la societat.

Els consellers i conselleres han sigut persones usuàries dels centres i serveis de Fundació, i han intervingut en representació de distintes àrees. Sebastià Olives, Conseller de Benestar Social, Raúl Sánchez, Conseller de Treball i Formació, Romu Fernández, Conseller de Cultura, i Marina Seguí, Consellera de Territori i Medi Ambient. Nil Riudavets, encapçala les àrees d’Esports i Salut.

El gran pacte social, aprovat per unanimitat, es conformava pels següents punts:

  1. Promoure una societat inclusiva, aprofitant el talent i el potencial de totes les persones, independentment de la seva raça, discapacitat o qualsevol característica, per acceptar i valorar la diversitat en totes les seves manifestacions.
  2. Per un entorn educatiu, esportiu, cultural ….etc inclusiu, que s’adapti a tothom i que compti amb els suports i recursos necessaris.
  3. Eliminar les barreres que impedeixen l’accés a l’ocupació, promovent entorns laborals inclusions i adaptant els llocs de feina a les necessitats de cada persona.
  4. Millorar l’accessibilitat cognitiva, eliminar les barreres de comunicació propiciant eines i recolzaments que facilitin la comprensió i la participació de totes les persones.
  5. Proporcionar a les persones amb discapacitat serveis d’atenció específics per la seva discapacitat, de detecció precoç, de prevenció, d’atenció soci-sanitària.

Les intervencions van emocionar, i també van reivindicar els suports necessaris per gaudir de les mateixes oportunitats que la resta de persones.

“L’acció social no té color polític. Ha d’estar per damunt de personalismes, dels partits i de la lluita política” va dir Nil Riudavets.

ASPECTES DESTACATS DE LES INTERVENCIONS:

NIL RIUDAVETS: “entendre que tots tenim el dret de participar plenament en la societat, independentment de les nostres capacitats físiques o mentals. L’esport ofereix una oportunitat única per a això. Quan les persones amb i sense discapacitat compartim la mateixa pista, es creen connexions i es trencant prejudicis, construint una comunitat més inclusiva”.

És important destacar que la inclusió a través de l’esport no només beneficia als participants directes, sinó que també impacta positivament en la percepció general de la discapacitat a la societat. Canvia les percepcions negatives i fomenta la igualtat d’oportunitats”.

ROMU FERNÁNDEZ, Conseller de Cultura: “Cuando toco la corneta soy muy feliz. Y me gustaría tocar la corneta en la Procesión de Semana Santa. Me gustaría tener la misma oportunidad que los demás. Pero no puedo. La música debe ser para todos. La cultura debe ser para todos”.

RAÚL SÁNCHEZ, Conseller de Treball i Formació: Que totes les persones amb qualsevol

tipus de discapacitat puguem accedir a una feina i sou digne. És una motivació per aixecarse cada matí i també una font per guanyar confiança en un mateix.

Vull dir a les empreses i negocis que no tinguin por, no es facin enrere a l’hora de donar oportunitats a persones amb discapacitat. És important adaptar la feina a les persones. I sobretot paciència i empatia. Podem tenir discapacitat però també moltes capacitats.

Hi ha beneficis en contractar persones amb discapacitat: Diversitat en l’equip. Cooperació entre companys. Podem desenvolupar tasques més concretes i ajudar a l’organització de l’empresa. I pròpia experiència.

SEBASTIÀ OLIVES, Conseller de Bestar Social. L’atenció a les persones ha de ser l’objectiu prioritari de qualsevol govern. Perquè reflexen la qualitat d’una societat, una societat que no permet que ningú quedi pel camí. Més centres i serveis, més atencions a les persones vulnerables, i menys despeses supèrflues.

MARINA SEGUÍ, Consellera de Territori i Medi Ambient: En la nostra illa, Reserva de la Biosfera, s’ha de posar l’accent en els espais. Que siguin més accessibles, que la senyalització sigui per a tothom. Trams de camí de cavalls, llocs emblemàtics… i apostar també per un turisme de persones amb diversitat funcional.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.