Mª Jesús Bagur, portaveu del PSM: “Mantenim la idea d’arribar a un consens, però consideram que les seves formes han de canviar”

Foto: Itziar Lecea

Itziar Lecea / Ciutadella – Quins van ser els motius pels quals van emetre un vot negatiu al projecte de pressupost?
Per molt que es digui que hi ha hagut set reunions, les formes de consensuar no han estat les que noltros consideram adequades. No hem tingut la documentació suficient en cap cas, ni tampoc se’ns han donat les explicacions que consideràvem necessàries, pel que el consens real no ha existit.

Amb quina documentació han comptat per prendre la decisió?
Consideram que la memòria d’alcaldia no és la que uns pressupostos es mereixen. És un document molt important per l’aprovació d’un pressupost, i no reflecteix en cap cas els compromisos i el projecte que té per Ciutadella el Partit Popular, que són els qui governen. Manifesten una manca absoluta de rigor, de regidories a anomenar que no s’esmenten, i, les que apareixen, ho fan buides de contingut.

Què hi falta, segons el vostre punt de vista?
No s’anomena res de…

Per continuar llegint l’article compra el setmanari imprès o fes-te subscriptor, en paper o digital, telefonant al 971 38 29 20, enviant un correu a eliris-digital@infotelecom.es, o venint al c/ Mallorca, 25, baixos
Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.