El Penya Orient i l’antic camp de futbol de Dalt Sa Quintana

Penya Orient infantil a finals dels anys 70. Foto: Carlos Torrent©

Fotografia feta per Carlos Torrent a l’antic camp de futbol que hi va haver Dalt Sa Quintana, quan es va tancar el Quarter d’Infanteria, on hi podem veure l’equip infantil del Penya Orient a finals dels anys 70.

A la fotografia hi podem veure drets d’esquerra a dreta: Antoni Coll, entrenador, Sifrido Pons, Pedro Villalonga (que va morir d’accident de cotxe ben jove), Antoni Saurina, Joan Mascaró, Sito Coll, Magí Huguet, Antoni Servera, Joan Capó i José Luis Mercadal. Acotats: Daniel Saurina, Miquel Vivó, Agustí Bagur, Jaume Riutort, Jaume Marquès, Xec Cavaller i Jesús Gorrias.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.