La Unió Europea declara les Illes Balears zona lliure de llengua blava

El Comitè de Sanitat Animal de la Unió Europea, reunit els dies 23 i 24 de gener, a petició del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i després de la preparació d’un informe complet sobre la crisi sanitària de la llengua blava, ha declarat les Illes Balears zona lliure de llengua blava després de confirmar que no s’han detectat casos d’aquesta malaltia en els darrers dos anys. Una decisió que, en paraules del conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, es considera «molt positiva». El conseller també ha afegit que «aquesta declaració demostra la feina tan bona i tan intensa que ha fet aquests darrers anys la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, amb el director general Fernando Fernández al capdavant, i també el Servei de Sanitat i Benestar Animal del Govern en col·laboració amb el sector i amb tots els veterinaris de camp adscrits a les associacions de defensa sanitària ramadera».

Cal recordar que l’any 2021 el Govern balear va notificar un total de 277 focus de llengua blava a les Balears: 270 a Mallorca, 1 a Menorca i 6 a Eivissa. Per aquest motiu, es va adoptar un pla d’actuació, que va consistir a implementar les mesures de control pertinents, amb programes de vigilància serològica, clínica i entomològica; a controlar el moviment d’animals d’espècies susceptibles a les malalties des de les zones restringides, i a aplicar un programa de vaccinació obligatori davant diferents serotips.

En aquest sentit, i gràcies a les mesures adoptades i a la vigilància, dos anys després no s’han notificat focus a les Illes i, per aquest motiu, es compleixen totes les condicions establertes en l’article 66.a) i en l’annex V del Reglament delegat 689/2020 de la Comissió Europea per ser considerada una zona lliure d’aquesta malaltia. «Les agrupacions de defensa sanitària ramadera han tingut un paper rellevant en l’impuls i execució del programa de control. Gràcies a la seva implicació i als seus veterinaris, el programa s’ha pogut desenvolupar de manera molt més àgil i efectiva», ha explicat el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández.

Detalladament, la despesa anual de la campanya de vaccinació de la llengua blava a les Illes Balears és de 190.661,88 euros, als quals cal afegir-ne 315.001,48 en concepte de despeses de seguiment i de control. A més, aquesta quantia s’incrementa amb 115.899 euros més en concepte de compra de subministraments, despeses de transport i altres contractes. Així, la despesa total anual és de 661.552,36 euros.

Aquesta campanya de vaccinació arriba a un total de 2.592 explotacions ramaderes (204 de bestiar boví i 2.388 de bestiar oví), la qual cosa significa que el nombre total d’animals que reben la vacuna de la llengua blava és de 270.153.
La llengua blava és una malaltia viral infecciosa no contagiosa que afecta els remugants domèstics i salvatges, provocada per un arbovirus (famíliaReoviridae, gènere Orbivirus) que es transmet, únicament, per la picada de moscards infectats del gènere Culicoides. D’aquesta manera, la distribució i dispersió de la malaltia depèn de la distribució dels seus vectors biològics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.