El Govern aportarà 54.532 euros anuals per al Centre Cultural Convent de Sant Diego L’AETIB és propietària del convent, catalogat com a bé d’interès cultural BIC des de 1993

El Consell de Govern ha autoritzat avui el conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament d’Alaior per a la gestió del Centre Cultural Convent de Sant Diego d’Alaior (Menorca), conegut com a Pati de sa Lluna. En aquest sentit la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports de les Illes Balears aportarà a favor de l’Ajuntament la quantia de 54.532,21 € per tal de contribuir al manteniment i serveis del Centre Cultural Convent de Sant Diego d’Alaior.

Dividit a parts iguals entre les tres administracions, l’import servirà per contractar els treballs de manteniment i els serveis necessaris per a la gestió del Centre Cultural Convent de Sant Diego.

Aquestes aportacions s’abonaran una vegada que la Comissió de Seguiment hagi aprovat la memòria d’activitats i econòmica de l’any anterior. En cas que les despeses aprovades en la memòria econòmica siguin inferiors a les previstes inicialment en el pacte quart del conveni, les aportacions de les parts es reduiran proporcionalment.

L’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) és propietària del convent de Sant Diego, convent franciscà del segle XVII catalogat com a bé d’interès cultural (BIC) des de 1993.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.