Més de 640 contribuents s’han beneficiat de les bonificacions de l’impost sobre la compra del primer habitatge habitual

Les bonificacions de l’impost sobre la compra del primer habitatge habitual que va posar en marxa el Govern de les Illes Balears el passat 18 de juliol ha permès, al tancament del 2023, que 643 contribuents s’hagin estalviat 6,4 milions d’euros. D’aquests, 240 han obtingut una bonificació del 100%, ja que o bé són joves menors de 30 anys, o bé tenen una discapacitat igual o superior al 33%. Aquí, l’estalvi ha estat de 2,64 milions d’euros, amb una mitjana d’11.000 € per contribuent.

Els 403 restants componen el grup que s’ha beneficiat de la bonificació del 50%: joves menors de 36 anys, contribuents amb persones amb discapacitat a càrrec seu, i famílies nombroses i monoparentals. En aquest cas, l’estalvi ha estat de 3,76 milions d’euros (9.330 € per contribuent).

Aquesta va ser una de les dues grans mesures de la reforma fiscal iniciada el juliol, amb l’objectiu principal d’augmentar la renda disponible dels ciutadans de les Illes Balears. De l’altre costat, i fins al 25 de gener, l’eliminació de l’impost sobre successions i donacions (ISD) per als grups I i II (entre ascendents, descendents i cònjuges) ha permès que 2.154 famílies de les Illes Balears s’hagin estalviat 35,87 milions d’euros, el que suposa una mitjana de 16.613 € per a cada cas. Aquestes xifres contemplen tant les herències per causa de mort com les herències en vida a través dels pactes successoris, una figura del dret civil molt arrelada a les Illes Balears.

A més, aquests 2.154 casos es tradueixen amb el fet que vuit de cada deu contribuents han elegit aplicar-se la bonificació. Per la part contrària, només 551 famílies han preferit pagar l’impost, amb un ingrés total de 929.797 € (1.687 € de mitjana).

Reforma fiscal

Cal recordar que la reforma fiscal es va ampliar també amb la rebaixa en el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de 0,5 punts per a les rendes menors de 30.000 € (3 de cada 4 contribuents es troben en aquest llindar), i de 0,25 punts per a les rendes superiors a aquesta quantitat, fent que aquest tribut sigui més progressiu i ajudant amb major mesura a les rendes mitjanes i baixes. L’impacte estimat és de 45 milions d’euros anuals.

Amb l’aprovació el passat novembre del projecte de llei que dimanava del decret del 18 de juliol, i el passat desembre dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per al 2024, també s’ha donat llum verda a nombroses deduccions, un fet que possibilita que la declaració de la renda que s’haurà de presentar en els pròxims mesos sigui la que més deduccions tendrà per aplicar-se, i a la que més contribuents arribaran aquestes deduccions.

Baleària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.