El Consell Insular de Menorca, el Govern balear i el sector lacti signen nous compromisos amb la tercera edició del Pla PROVILAC

El Consell Insular de Menorca, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural i el sector lacti de l’illa han signat aquest dijous la tercera edició del Pla de Suport per a la Viabilitat, Modernització, Promoció i Comercialització del Sector Lacti de Menorca (PROVILAC). El Pla preveu vuit accions per a aquest 2024.

“Aquest nou acord ens permet continuar avançant per a garantir un preu just per la llet produïda a Menorca. El Consell Insular i el Govern balear feim feina conjuntament amb el sector per trobar solucions que puguin ajudar a la viabilitat del sector lacti. Però no només això, també ens centram en la modernització, promoció i comercialització de la llet menorquina. Defensam el camp menorquí”, ha explicat el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.

L’acord té com a principal objectiu “elevar la renda ramadera del sector del boví de llet per millorar la viabilitat, rendibilitat i competitivitat del sector”, ha dit el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet. D’aquesta manera, aquest Pla incorpora, respecte d’anys anteriors, una nova ajuda per incentivar els esforços i compromisos de modernització del sector productiu.

En aquest sentit, el conseller ha volgut recordar que “hem de continuar explorant noves mesures estructurals per posar en marxa actuacions que ens permetin una solució més estable i que garanteixin la supervivència del sector”. Així, aquesta nova ajuda, que es tramitarà amb una única sol·licitud, es divideix en tres trams. En el primer, tots els ramaders rebran 0,025 euros per litre declarat en lliuraments a primers compradors de llet crua o declarats com a venda directa; en el segon tram, l’ajut s’aplicarà sobre els litres de llet declarats com a venda directa o lliurats a una cooperativa o organització de productors agraris de la qual el productor sigui soci i tan sols pels litres lliurats, o a una indústria làctia amb la qual mantengui una relació contractual d’una durada superior a un any i amb un preu situat en la mitjana d’àmbit insular. L’ajuda equivaldrà a 0,020 euros per litre declarat i calculat sobre el nombre de vaques censades.

“El que volem amb aquest ajut és primar la iniciativa emprenedora dels ramaders i el seu compromís amb les organitzacions de productors, i també aconseguir la fidelització entre productors i transformadors, i evitar les alteracions de mercat”, ha explicat el director general d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández. El tercer i darrer tram comprèn un ajut extraordinari de 0,025 euros per litre declarat sempre que s’assumeixin dos compromisos: implantar el quadern digital en període voluntari (fins a l’1 de març) i una de les següents dues opcions: instal·lar el Mòdul de Gestió Ramadera dels disponibles en el mercat o presentar un pla empresarial que inclogui aspectes productius.

Una altra de les novetats d’aquest Pla és la línia dirigida als operadors de la indústria làctia per cobrir els costs addicionals deguts en la transformació de llet. Comprèn dos imports: la compensació perquè un operador lacti iniciï una activitat econòmica nova i la compensació de l’esforç per augmentar la producció sobre la base d’una activitat ja existent. El nou PROVILAC també preveu accions per millorar la transparència de la cadena de valor del sector lacti, com ara que el Servei de Producció Ramadera apliqui el Pla de Control dels Contractes Lactis i Declaracions Obligatòries al sistema unificat d’informació del sector lacti (INFOLAC) a tots els operadors implicats o diverses mesures per millorar la rendibilitat del sector com una ajuda dirigida als operadors de la indústria làctia per cobrir els costs addicionals en la transformació de la llet; la convocatòria durant el 2024 d’una línia d’INEA per impulsar la inversió, recapitalització i modernització del sector lacti, i també la posada en marxa de projectes com el de desenvolupament de tres camps d’experimentació en alimentació animal sostenible a càrrec de l’Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera (IRFAP).

Una altra de les accions que s’inclouen en aquesta tercera edició del PROVILAC és la destinada a augmentar el volum de producció i comercialització de formatge de Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca, a través d’un esforç específic major dirigit a la promoció, als nous canals i circuits de comercialització, i a l’obertura de nous mercats. L’aportació de la Conselleria serà de 200.000 euros per a enguany i el Consell hi sumarà la dotació de fins a 100.000 euros del conveni amb el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca. A més, Agricultura, Pesca i Medi Natural continuarà amb el suport econòmic a la Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca a través de la línia de promoció de marques de qualitat diferenciada i la de suport a la promoció i comercialització de mercats interiors, que suposen una dotació de 140.000 euros.

L’acord ha estat signat pel president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet; i els representants d’Unió de Pagesos de Menorca, de FAGME, d’AGRAME, de l’Associació de Fabricants i Curadors de Formatge de Menorca, de l’Associació Frisona Balear, de la DOP Mahón-Menorca i de Cooperatives Agroalimentàries de les Illes Balears. Cal recordar que el sector lleter de l’illa està format per cent tres explotacions lleteres, quaranta formatgeries artesanals, trenta-set maduradors i nou formatgeries industrials, que elaboraren 3.428 tones de formatge el 2022.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.