S’inauguren les obres de millora de la carretera de s’Ullestrar Durant els treballs s’ha reformat el ferm de la calçada

El departament de Mobilitat ha finalitzat les obres del Projecte de Reforç de ferm a la carretera Me-10 per a la millora de la zona urbana de s’Ullestrar, a Sant Lluís. Aquest dijous, 15 de febrer, ha tingut lloc l’acte de finalització de les obres amb la firma de l’acta de recepció de les millores.

Segons el projecte d’obra redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques, Manel de Febrer, la millora, que va des del pk 0+400 al pk 1+600, ha consistit principalment en la col·locació de ferm a la calçada, amb treballs previs per a anivellar els elements del vial amb la nova cota de paviment, un fressat d’unions del nou paviment i una reposició de serveis afectats, així com la senyalització horitzontal i vertical amb cartells i defenses.

L’obra, que ha estat executada per l’empresa Antonio Gomila S.A., ha tingut una inversió de 298.000 euros.

“Ha estat una obra ràpida, però també molt necessària perquè hi havia una desestructura en el ferm bastant gran, amb una esquerda longitudinal i amb una canonada davall que necessitava una intervenció. Són trams amb molt de trànsit, com també és el de Binibeca, on ja ho tenim tot en marxa per millorar també el ferm de la carretera abans de l’estiu”, ha explicat el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.