Enric Casas, gerent de Caeb: “Ens falta crear sentiment d’equip en les plantilles del sector turístic”

Itziar Lecea / Ciutadella – La temporada turística comença ja aquest mes de febrer. Almanco, per moltes empreses que cerquen frenèticament completar les seves plantilles, una tasca de cada vegada més utòpica. La manca de personal està marcant l’inici de les gestions de cara a l’estiu de 2024 que, tot i presentar-se amb bones xifres per allargar-se, haurà de tractar abans les dificultats del personal que fa unes setmanes s’ha començat a moure. Enric Casas, gerent de Caeb Menorca, ens explica aquesta setmana com està el sector.

Com es presenta la contractació de personal per aquest estiu?
Es preveu que no serà una temporada senzilla de cara a contractació i estabilització de plantilles. Per açò, les empreses del sector turístic ja han començat a fer feina en la recerca de personal, especialment de cara a cobrir vacances, persones fixes discontínues que no tornaran enguany; i tenint en compte que la rotació de personal que s’ha vist els darrers anys es torni a repetir, agreujada per la dificultat dels treballadors que venen de fora per trobar residència.

Els treballadors fixos discontinus també roten d’empresa per voluntat pròpia?
Sí, els treballadors no tenen cap obligació de seguir el contracte com a fixos discontinus si no volen. Per tant, n’hi haurà que es mouran, com és normal quan es cerquen millors condicions de feina, que sol ser el cas. El fet de tenir personal a la plantilla amb contractes de fix-discontinu no assegura tenir una estabilitat major a la plantilla per a l’empresa. Les persones que només han fet feina una temporada, no han passat prou temps com per sentir-se part de l’empresa, pel que si no estan del tot contents o tenen altres aspiracions, solen canviar.

Així, el personal roda igual tot i no tenir contracte temporal.
És normal, perquè estem en una situació de mercat descompensat amb més demanda que oferta. Per tant, la gent no atura de cercar, especialment mirant condicions millors, encara que tenguin un contracte fix, com és normal perquè és el seu dret. Per la seva banda, les empreses, tant amb els que tenen contracte fix com amb els que no, en cas d’estar contents, intenten que aquells treballadors no cerquin feina a altres bandes. Fan moviments de cara a minimitzar rotació.

S’ha notat el canvi de la Llei laboral que es va impulsar l’any passat per incentivar els contractes fixes?
Sí que s’ha notat, però no amb el que es pretén fer veure des del Govern central. A Menorca, hi ha molta rotació de personal, amb una situació de descompensació entre oferta i demanda, el que duu al fet que hi hagi treballadors que canviïn de feina a mitjan temporada, independentment del tipus de contracte.

La formació de plantilles ha començat enguany abans que altres anys?
S’ha avançat un poc respecte d’altres anys, perquè tenim la situació de què hi haurà fixos discontinus que s’incorporen abans al seu lloc de feina. És el cas dels establiments hotelers que participen dels programes de l’Imserso i el turisme sènior, que ja han obert durant aquest mes de febrer o que s’obriran el març, en un parell de setmanes. A banda, hi ha moviment ja per cobrir vacants, especialment les que són de llocs especialitzats. De fet, ASHOME, junt amb l’escola de turisme Felipe Moreno, ha organitzat dos workshops per finals de febrer, un a Maó dia 26 i l’altre a Ciutadella, dia 27. L’objectiu és poder fer entrevistes ràpides a candidats per part de les empreses del sector turístic i poder incorporar gent nova a les seves plantilles.

L’allotjament tornarà a ser un impediment per contractar gent de fora?
Desgraciadament, aquest aspecte no és nou. Tenim allotjament molt limitat i de preu molt car, el que fa que personal que venia a fer temporada ja no arribi. Tanmateix, hem de dir que el personal que fa anys que ve a fer temporada s’ha cercat alternatives, com un lloguer que mantenen temporada rere temporada, o directament s’ha mudat a viure a l’illa. El que costa és que arribin treballadors nous a l’illa. Les empreses també fan moviments en aquest sentit, oferint clàusules específiques per facilitar l’allotjament a certs treballadors, especialment que presenten un perfil molt específic i que és difícil de trobar, com és el cas de llocs especialitzats de cuina, de sala i fins i tot llocs de gestió, com una direcció hotelera.

No hi ha prou personal format a Menorca?
A Menorca s’ofereix formació per fer feina al sector turístic, sí. Però la quantitat d’alumnes que surten formats és relativament petita, tenint en compte la dimensió de la indústria turística a la nostra illa. Sempre s’intenta cobrir primer amb persones de Menorca, però no és suficient. Primer, per responsabilitat social, però també perquè el personal d’aquí ja té el seu allotjament i una sèrie de costos que no se n’han de fer càrrec les empreses.

Com s’evita la rotació de personal, per no tenir les situacions vistes la temporada passada de treballadors que canviaven de feina a mitjan agost?
S’està fent feina de cara a cohesionar equips per minimitzar la rotació de personal, cuidant-lo més del que es consideraria normal i incrementant el sentiment de pertinença. Som molt conscients de la importància de cuidar equips, pel que, des de ASHOME, s’ha organitzat una jornada gratuïta pels seus associats i també del sector de restauració de Caeb, amb un equip de coaching per ajudar a les empreses a gestionar millor el seu personal, amb l’objectiu de minimitzar la rotació.

Tenen a veure les condicions de feina en la rotació?
El conveni d’hostaleria de les Illes Balears és el que té millors condicions de tota Espanya, concretament en tema sous. A vegades hi ha una certa campanya a nivell nacional de que els cambrers estan explotats i cobren molt poc, però podem dir que a les Balears no passa. Estem xerrant de què hi ha una diferència de més del 25% de sou amb certes regions. Amb algunes comunitats, la diferència és encara més grossa.

I pel que fa a dies lliures?
Passa el mateix, per conveni hi ha dos dies lliures, tot i que un sol ser negociat entre empresa i treballador, que després es compensa amb vacances a final de temporada. Les condicions són bones i, en general, es compleixen. Sempre hi ha qui no fa les coses bé, però consideram que la majoria d’empreses compleix la normativa. Fa anys sí que existien condicions que no permetien tenir una bona concepció de la feina, com fer moltes més hores o no tenir dies lliures, cosa que es compensava molt bé econòmicament. Però avui en dia, la majoria de restaurants tanquen un dia, la majoria d’hotels tenen el personal doblat…hi ha bastant de control.

Si les condicions de feina i el sou ja no són un problema, s’entén que ara es farà feina per cohesionar plantilles?
Exacte, el que ens falta és crear sentiment d’equip en les plantilles del sector turístic, com passa a altres sectors que hi ha mobilitat. Bàsicament, que els treballadors estiguin a gust, que s’involucrin en el negoci i que es sentin part de l’empresa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.