Una sentència condemna l’Ajuntament per no protegir uns vesins dels renous d’una terrassa El Jutjat Contenciós número 2 l’obliga a complir la llei, inclosa la possibilitat de sancions, i a exigir al propietari de l’establiment un certificat amb estudi acústic sobre la incidència real dels renous al seu voltant

El Jutjat Contenciós número 2 de Palma ha condemnat l’Ajuntament de Ciutadella per no haver complert amb la seva obligació legal de protegir adequadament el dret d’un grup de veïns del municipi a no ser molestats pels renous ocasionats per una terrassa.

A la demanda, els vesins es queixaven que patien molèsties ocasionades per l’establiment, havent sol·licitat en nombroses ocasions que es fessins les inspeccions oportunes, sense que des de l’Ajuntament s’hagués afrontat en cap moment el problema. Explicaven que els renous s’havien pogut acreditar mitjançant un informe pericial i que cap de les activitats de soroll amb terrassa complia amb els requisits exigibles, d’acord amb la Llei 1/2007 de contaminació acústica.

Els vesins culpaven a la inactivitat de l’Administració de la vulneració del seu dret a la inviolabilitat del domicili, en no haver realitzat l’Ajuntament les activitats de policia que li corresponien. Demanaven, en conseqüència, que es condemnés el consistori al compliment de les seves obligacions legals.

El consistori va dur a terme fins a 720 actuacions relacionades amb la reclamació, inclosa la incorporació de limitadors de so, però per al tribunal no és suficient

En la sentència, a la qual ha tingut accés EL IRIS, el tribunal deixa clar que “no es tracta tant que s’hagi produït una inactivitat formal o absoluta, sinó més aviat el que es podria entendre com a una inactivitat material o relativa, d’acord amb la qual no s’aconsegueix l’objectiu perseguit per la norma -raonablement- i que, a la fi, produeix el mateix efecte”. Segons el jutjat, “no se rebutja que per part de l’Ajuntament no s’hagin realitzat fins a 720 actuacions relacionades amb la reclamació, com tampoc la incorporació de limitadors de so, o les intervencions dutes a terme, sinó el fet que ha resultat ser una inactivitat insuficient per a donar compliment a les obligacions” de l’Administració.

En alguns dels domicilis afectats es van registrar medicions de fins a 29 dB d’excés sobre el límit màxim de renou previst per la llei

Segons l’informe pericial aportat pels vesins, els sorollos produïts per la terrassa superen els límits de renou establerts a la normativa, trobant-se medicions de 16 dB d’excés sobre el límit màxim previst, en alguns domicilis, o de 29 dB d’excés, en altres.

La sentència admet que “les inmissions tenen diversos orígens i procedeixen també del port (de Ciutadella), essent una altra l’Administració competent, però ni tan sols resulta possible discriminar els orígens d’ambdós renous ni pot constituir excepció a la legal aplicació de la norma la concurrència de diferents administracions, quan no s’ha rebatut el que resulta de les al·legacions i informes: que el renou, amb independència d’altres fonts, procedeix de fonts en domini de l’Ajuntament demandat”.

Obligacions legals
Per tot això, el Jutjat Contenciós número 2 condemna el consistori ciutadellenc a complir amb les seves obligacions; en concret, a donar compliment a la Llei autonòmica 1/2007, de contaminació acústica, amb la realització de les tasques d’inspecció i control corresponents per a l’exercici de l’eventual potestat sancionadora, i a fer complir, també, l’article 43 del mateix cos legal, segons el qual l’activitat amb terrassa, espai o recinte similar a l’aire lliure per a entreteniment i oci obliga a exigir al titular un certificat amb estudi acústic relatiu a la incidència real de l’activitat en el seu voltant.

El jutge recorda en la resolució el contingut de la sentència de 14 de maig de 2019 del TSJIB, segons la qual “el renou és un element nociu, pertorbador i degradant, lligat a una sensació desagradable” i que representa “una manifestació de contaminació del medi ambient, amb efectes evidents sobre la qualitat de vida i la salut humana”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.