Un carrer amb massa deficiències

El carrer Mallorca de Ciutadella és un d’aquells carrers que amb la seva remodelació ha perdut, i molt, de cara al que era; i ha guanyat, i molt, en deficiències. És el que en ciutadellenc diríem, “un nyap”.

Del carrer original es va eliminar les aceres, que feien de canalització de les aigües pluvials que davallen de la plaça des Pins i part de la Contramurada a sa Platja Gran, cosa que està causant que cada vegada que plou en abundància aquelles cases o locals que no tenen escaló d’entrada s’inundin, i els embornals siguin moltes vegades insuficients o bé quedin tapats per la fullaca dels pins de s’Esplanada. I d’açò em som ben conscients perquè en dos anys hem patit dues inundacions al nostre local.

Un altre punt més que negatiu va ser l’eliminació dels aparcaments, com també la manca de zones de càrrega i descàrrega, al que s’ha de sumar els bitlos, que són tot un perill per a les motos i els mateixos cotxes, i que segons fonts consultades no estan recomanats per diferents estudis de trànsit i seguretat viaria.

També l’amplada de la calçada ha quedat minsa. Segons quin vehicle aparqui a les zones de càrrega i descàrrega, els autocars i camions no passen, com també aquests vehicles freguen amb els arbres que hi ha sembrats al costat del carril velo.

Per acabar, el carrer Mallorca té un dels carrils bici més perillosos de Ciutadella, on la part de l’acera destinada als vianants ha quedat minsa i a la vegada perillosa, perquè moltes vegades les velos i patinets que circulen pel carril bici ho fan a velocitats poc recomanables, massa ràpid, i provoquen més d’un ensurt.

El carrer Mallorca era un carrer amb vida, on es podia anar damunt les aceres amb tranquil·litat, podies aparcar prop de ca teva, no paties inundacions cada vegada que plou més de la compta i ara… tot el contrari i l’únic que es podrà fer des de Dalt la Sala és apedaçar-lo.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.