La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia obre la convocatòria d’ajuts per modernitzar el petit comerç amb un pressupost de 2.700.000 euros Aquesta línia subvenciona inversions en equipament informàtic, inversions per a l'eficiència energètica, l'eliminació de barreres arquitectòniques o la millora de la imatge dels establiments, entre d’altres actuacions

La Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, mitjançant la Direcció General d’Empresa, Autònoms i Comerç, ha obert la convocatòria de subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i de determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments considerats emblemàtics, que compta amb un pressupost de 2.700.000 euros.

Aquesta línia d’ajuts subvenciona inversions en equipament per a la millora tecnològica i digital; inversions que impliquin avenços cap a una economia baixa en carboni, que millorin l’eficiència energètica i la sostenibilitat; l’eliminació de barreres arquitectòniques; l’adquisició d’equipament necessari per modernitzar l’establiment (mobiliari, maquinària relacionada amb l’activitat comercial, instal·lacions, sistemes d’alarma i seguretat, TPV, calaixos de cobrament automàtic intel·ligent, etc.), la realització de millores de la imatge del comerç o l’execució d’obres i reformes en general que comportin la millora i la modernització de l’empresa comercial.

Seran objecte de sol·licitud les despeses o activitats d’inversió executades entre el 16 de setembre del 2023 i el 15 de setembre del 2024. El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades i sol·licitar el pagament de l’ajut acaba el 15 de setembre del 2024.

Cal destacar que la Direcció General d’Empresa, Autònoms i Comerç enguany ha incrementat un 7,41 % el pressupost de la convocatòria, que ha passat de 2.500.000 euros el 2023 a 2.700.000 euros el 2024. Les persones beneficiàries d’aquests ajuts podran ser autònoms o titulars de petites empreses del sector del comerç detallista o determinades empreses de serveis, dins la categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses, que tenguin l’establiment a les Illes Balears i que facin venda presencial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.