Ordenances del Mostassaf (Menorca 1569) – (II) Per Jaume Sastre Moll

CAPÍTOLS REFERENTS ALS CARNISSERS I VENEDORS DE CARN
Cap carnisser podrà matar una bèstia,  per vendre la seva carn, si aquella no és sacrificada en el lloc indicat per vessar la sang: ni escorxar-la fora la carnisseria: ni tenir la carn fora de la carnisseria pública.

El carnisser o escorxador serà obligat a deixar les orelles en la pell de l’animal que sacrificarà.

L’escorxador de qualsevol animal, gran o petit, no podrà inflar amb la boca ni amb un canó l’animal; ho haurà de fer amb una manxa. L’escorxador haurà de portar davantal de drap de lli net, cenyir al davant, i que no pugui tenir el ganivet a la boca, ni esmolar aquell per terra.

Els carnissers ni altre persona pugui vendre carn, tan fresca com salada, si no és en la carnisseria publica, pagant la cisa que hi ha posada, i que primer aquelles hagin estat inspeccionades i reconegudes pel mostassaf. Si algun particular vol vendre carn salada de porc, ho pugi fer, demanant llicència al mostassaf, el qual abans examinarà la carn salada.

Cap carnisser ni altre persona que talla carn no ho pugi fer si no té taula o piló (multa 5 sous).

Els carnissers no podran vendre carn si no tenen pesos de ferro, o han de tenir DOBLER i DUIAL (sota multa de 5 sous). Si les peces són falses o minvades de pes, pagaran 3 lliures de ban (multa).

Cap carnisser podrà permetre que un altre vengui la seva carn (multa de 3 lliures)

El carnisser o l’escorxador no llevarà greix d’una bèstia per afegir-lo als ronyons d’una altra.

Els carnissers o altra persona no tallaran la carn de cap animal fins que el dia sigui clar i hagi sortit el sol, i que el mostassaf  l’hagi inspeccionat. En cas de que el mostassaf manifesti que no es pugi tallar la carn (defectuosa), aquell pugi fer-la llançar.

Els carnissers o les persones que venen carn no puguin vendre carn d’ovella en la taula on es ven carn de moltó, ni carn de cabra, mentre en la taula hi hagi carn de boc o crestat, ni carn de truja en la taula on es ven carn de porc, mentre la carn de porc hi serà a sobre.

Ordenen que cap carnisser sigui obligat, fins a una hora després de vespres, llançar o fer llançar moques i budells, banyes de qualsevol bestiar que aquell dia haja mort. Així mateix hauran de netejar la pica de la sang, i no puguin degollar animals fora de la dita pica. Les averies dels animals hauran de llançar-les fora dels murs de les viles de Ciutadella i de Maó, i les d’Alaior i Mercadal a la distància d’un tir de ballesta, lluny de les dites poblacions. Que els carnissers siguin obligats a tallar les banyes dels caps dels bestiars sacrificats.

(Aquesta ordenança podria explicar l’origen del topònim “ES BANYER” existent a la població d’Alaior, i documentat en el segle XVI, com el lloc on els carnissers llançaven les banyes i altres immundícies dels animals sacrificats).

En les carnisseries públiques, els carnissers vendran la carn a qualsevol persona, que serà pagada al contat; sino ho fa, que no es pugui dir que la carn és venuda.

Ningú podrà prendre la carn si no és de mà del carnisser i a voluntat d’aquell.

Es prohibia als carnissers vendre moltó COLLUT (sencer) per TORNEJAT (castrat).

Els carnissers no podran vendre carn BASILIA o MODORRA ni altra carn que sigui morta fora de la carnisseria, si el mostassaf no l’hagués vista, acompanyat de prohoms, i posat preu a les dites carns, i prohibint que en la taula hi hagués una altra tipus de carn.

Que cap carnisser pugui associar-se amb un altre sense llicència del mostassaf.

Que ningú pugui fer ni llançar brutícies en la carnisseria ni a la plaça, tant de Ciutadella, com de Maó, Alaior i poble del Mercadal. Les brutícies seran retirades a compte de  qui les haurà llançades.

Ningú pugui fer matar cap animal per la grassa com per fer XAXINA ni altre carn salada, sense autorització del mostassaf, que demanarà de quina possessió o lloc ha comprat el dit animal (el contrafaent pagarà de ban 25 lliures).

El carnisser no podrà lliurar la pell de l’animal que haurà mort sense que el mostassaf hagi vist i examinada la pell (ban de 3 lliures)

Els carnissers de la carnisseria pública estarà obligat, de Pasqua a Sant Miquel de Setembre, a tallar carn fins el darrer dia de Carnestoltes.

S’ordena que en cas de no haver-hi bestiar, per mantenir les carnisseries obertes, el mostassaf pugui prendre i fer-se amb els animals d’aquell pagès o senyor que ha posat un preu excessiu als animals. Ell elegirà a dos prohoms experts que taxaran els animals. Després, al cap de 8 dies d’haver-los venut pagarà al pagès o al senyor, sense dilació.

Cap carnisser podrà comprar cabrit del seu terme no sols per vendre sinó també per menjar, amb la intenció de AGABALLAR (acaparar el mercat), so pena de 20 sous.

Els carnissers no puguin decapitar cap animal sense que el mostassaf hagi fixat el preu de l’animal segons la seva dentició .

(Nota. Totes les prohibicions eren sancionades amb 10 sous de ban o multa, exceptuant les que hem indicat una diferent multa en el text).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.