Leonard Euler Per Antoni Liz Femenías

És un gran matemàtic del segle XVIII amb treballs sobre sèries, límits, càlcul, geometria, teoria de nombres, teoria de grafos, mecànica, astronomia, …

1707 El 15 d’abril neix Euler a Basilea, Suïssa.

1720 Ingressa a la universitat de Basilea amb només tretze anys.

1727 Emigra a Rússia.

1731 És nomenat professor de Física a l’Acadèmia de ciències de Sant Petersburg.

1734 Es casa amb Katharina Gsell, amb qui tindrà tretze fills.

1735 Es fa famós per la resolució del problema de Basilea.

1738 Resol el problema dels ponts de Königsberg.

1741 Atenent a la crida del rei de Prússia, Frederic II, es traslladen a Berlín.

1742 Euler i Goldbach plantegen en la seva correspondència la que posteriorment s’ha anomenat conjectura de Goldbach.

1766 Euler abandona Berlín i torna a Rússia.

1771 Euler es queda cec definitivament en patir cataractes al seu ull sa, però açò realça la seva capacitat per al càlcul mental.

1783 El 18 de setembre mor a Sant Petersburg.

Ha estat un dels matemàtics més prolífics de la història.
Publicava una mitjana de 800 pàgines d’articles a l’any en la seva època de més producció, entre el 1727 i el 1783.

Una bona part de la seva obra completa està sense publicar.

La recopilació i publicació completa dels seus treballs, anomenats Opera Omnia, va començar el 1911 (fa més de 100 anys) i fins ara ha arribat a publicar 76 volums.

Entre els seus estudis més coneguts trobam:

– El Nombre e. Relacionat amb problemes de càlcul d’interés, integrals, desintegracions nuclears, etc.

– Identitat d’Euler. Relaciona els nombres:

0, 1, π, e, i (complex, arrel de -1)

– Problema dels set ponts de Königsberg.

– Problema de Basilea.
Es veia que aquesta suma infinita era convergent i tenia un valor límit (1,6449…)

Euler va demostrar que el valor, sorprenentment estava relacionat amb el nombre π (al quadrat), a pesar de no tenir cap relació amb un cercle.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.