Una pinzellada sobre les processons a Palma Per Raymonde Calbo Laffite

Al llibre “Les festes de Palma” dels autors, Gaspar Valero, Jaume Bueno i Bartomeu Font editat l’any 2010 podem trobar-hi un apartat titulat Present de les Processons a Palma. És part del capítol: EL CICLE DE PASQUA, dedicat a  la Setmana Santa a Palma i diu així:

“Actualment ja no es recullen almoines per al manteniment de l’Hospital General, un dels objectius en el moment de la instauració de la processó del Dijous Sant. Els dies de processó s’han estès a gairebé tota la setmana santa, quan en principi només existien les de Dijous i Divendres sant.

El 1985 hi va haver una certa polèmica  de la nova incorporació de les dones a les confraries. És molt interessant  fer constar que a la institució de la confraria de la Preciosíssima Sang de Jesucrist de 1552 ja consten les quotes d’entrada  per a homes i dones, fet que demostra que l’apel·lació a la tradició per oposar-se a aquest fet fou totalment infundada.

Les confraries actuals pertanyen a diverses parròquies, congregacions o col·lectius amb diferents inquietuds pietoses, mentre que antigament, concretament el 1686, tenim constància que corresponia als gremis de diferents oficis: corders, flassaders, argenters, traginers d’oli…

En aquest moment les 32 confraries estan en ple procés d’adaptació dels seus estatuts a un model emès segons un acord marc, difós des del Bisbat.

La intenció de l’Associació de Confraries de Setmana Santa de Palma és homologar les normes de comportament de tots els penitents i millorar les processons futures. Entre d’altres mesures, és pretén limitar la creació de noves confraries provinent d’escissions de les antigues i limitar les demostracions espectaculars (fer ballar els passos per exemple) alienes a la tradició. Els representants de l’Associació es queixen que aquests comportaments perllonguen la marxa normal del conjunt de la processó i demostren un esperit contrari al capteniment de tot penitent.

Aquests tipus de queixes sobre el comportament dels confrares tampoc no és nou: el 1886 la premsa censurava amb duresa la poca compostura de certs encapironats que feien bromes i entraven a les tavernes; també es feia referència a la polèmica sobre si els passos havien de dur dosser o no, per si un cas plovia. L’Associació agraeix la col·laboració de l’Ajuntament, que és qualificada de molt positiva. Especialment destaca la seva aportació en recursos personals: una dotació de Policia Local vestida de gala, una esquadra de llancers, els Tamborers de la Sala i la Banda Municipal.”

També a peu de pàgina figura una nota que diu: “Segons Bartomeu Bestard, la processó més antiga, d’època medieval, és la del Davallament, el Divendres Sant, es fa per dins la Seu, on dues famílies de la noblesa mallorquina, els successors dels Quints i els Catlars, acompanyen el cos de Jesús, juntament amb el capítol de la Seu i el Bisbe”.

Sempre m’agrada aprendre tots aquells detalls que conformen la història i les tradicions de Mallorca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.