L’úter Per Marta Seguí

La definició d’úter segons la RAE és: “Órgano muscular hueco de las hembras de los mamíferos, situado en el interior de la pelvis, donde se produce la hemorragia menstrual y se desarrolla el feto hasta el parto.”
Però la matriu és molt més que un òrgan buit on es produeix la menstruació i es fan els bebès. És la increïble cavitat que pot crear un òrgan dintre seu com és la placenta i que a través de la seva força interna pot ajudar al naixement de les criatures.

ANATOMIA
L’úter es troba dintre de la pelvis, recolzada damunt de la bufeta. Es comunica amb els ovaris a través de les trompes uterines i amb l’exterior a través de la vagina. Es diferencia el coll uterí habitualment tancat i el cos uterí on es crea mensualment el teixit endometrial.
L’úter es manté a la seva posició a través de diferents lligaments. Aquest sosté no és rígid, sinó que li permet a l’úter certa mobilitat. Aquest és el motiu per el qual podem trobar els cossos uterins en diferents posicions, sense que això suposo una patologia o dolència: úter en retroversió, retroflexió, retroposició, anteversió o anteflexió.

FUNCIÓ
La definició de la RAE específica que l’úter crea el teixit endometrial que es convertirà en la menstruació, si no hi ha fecundació. L’úter es prepara cada mes per poder complir la funció per el qual ha estat crear: gestar una criatura. Quan el cos detecta que no hi ha hagut fecundació, comença la descamació de tot aquell teixit i serà quan apareixerà la menstruació.
Si en la situació contraria hi ha fecundació, el cos s’entregarà per complet per intentar tirar endavant aquell nadó. El formarà i l’alimentarà durant 40 setmanes (o més) amb una entrega absoluta perquè es produiran certs canvis en la distribució de nutrients per afavorir aquesta criatura.
I l’úter té una gran funció, participar en el naixement dels bebès. A través de les contraccions permet l’obertura del coll uterí, tancat per evitar que hi hagués una infecció durant la creació de l’infant, i l’ajuda per a què el nadó surti de la cavitat uterina. Unes contraccions progressivament intenses i rítmiques que el cos desenvolupa sense que el coneixement humà hagi pogut determinar quin és el factor que les inicia.

TANCAMENT
Aquesta entrada molt més anatòmica ens ajuda a situar aquest òrgan fascinant en el nostre cos. Comprendre el seu funcionament també pot permetre l’acceptació amb major facilitat de la menstruació, del dolor, del procés de part, dels canvis durant l’embaràs… La comprensió anatòmica sempre ens permet estimar el propi cos i entendre que funciona així perquè l’evolució ha anat seleccionat la manera és eficient. Estima els processos del teu cos.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.