El departament de Medi Ambient presenta el full de ruta del cicle de l’aigua Aquest dilluns s'han presentat fins a 7 millores amb l'objectiu de garantir els recursos per a les generacions actuals i futures

El departament de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació del Consell Insular de Menorca impulsarà millores en el cicle de l’aigua a curt, mitjà i llarg termini amb l’objectiu de garantir els recursos per a les generacions actuals i futures.

El full de ruta s’ha presentat aquest dilluns, 8 d’abril, per part del president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca; el conseller de Cicle de la Mar i del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente; el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació de Menorca, Simón Gornés; i el director insular de Medi Ambient, Mateu Ainsa.

El programa implica un paquet de mesures ideades després de recopilar tota la informació i estudis disponibles de tots els agents i administracions implicades en la gestió de l’aigua; des dels ajuntaments, fins al Govern balear, l’Institut Menorquí d’Estudis o l’OBSAM.

D’aquesta manera, el Consell Insular de Menorca ha acordat treballar en set línies principals d’actuació i fer de paraigües entre les diferents administracions. “El cicle de l’aigua és fonamental a Menorca, i és un repte no resolt que creiem prioritari. Menorca és una illa, el que fa que sigui més urgent actuar. Creiem que des de l’administració hem d’impulsar mesures a tots els nivells i de manera transversal. No podem perdre més temps i volem començar a actuar ja en projectes que també són a llarg termini. És un pla ambiciós i real”, ha explicat Vilafranca.

La primera línia d’actuació implica començar a estudiar la implantació d’una possible dessaladora al Llevant de l’illa per garantir el proveïment i al mateix temps rebaixar les quantitats actuals d’extracció dels pous. “S’han de veure els paràmetres científics cap a on apunten, quin és el diagnòstic i a partir d’aquí, definir si fa falta i començar a pensar en el projecte” ha indicat Gornés.

La segona línia d’actuació fa referència als tractaments terciaris a les EDAR. “Avançarem estudis d’aprofitament de totes les EDAR i, especialment, de les de Maó-Es Castell i Es Migjorn Gran, ja que d’aquestes dues ja tenim dades importants, memòries valorades i sabem què necessiten”, ha afegit el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació de Menorca.

En tercer lloc, el Consell Insular de Menorca impulsarà la redacció dels projectes definitius dels pluvials dels polígons industrials de Ciutadella, Alaior i Maó estudiant les possibles recaptacions. Aquests projectes es volen fer a tots polígons industrials, amb jerarquia de prioritat. El de Maó és el que està més avançat, i un dels aprofitaments ha de servir per a garantir els futurs cabals d’aigua a s’Albufera des Grau.

En quart terme, es realitzaran estudis de l’aqüífer de Sa Roca amb la finalitat de recuperar-lo.

A més, el Consell Insular de Menorca farà de fil conductor entre el Govern balear i els ajuntaments per tal que avancin els projectes prevists a l’EDAR des Mercadal i Sant Lluís, l’emissari de Binidalí i de Sant Felip, i la connexió de la dessaladora de Ciutadella amb els pous i els dipòsits des Caragolí. “Són projectes tots compromesos pel Govern, però que no han caminat durant els darrers 8 anys”, ha explicat Ainsa.

En sisè lloc, el Consell Insular de Menorca coordinarà amb la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua, Recursos Hídrics i Abaqua les obres necessàries que complementin les ja plantejades. És el cas, per exemple, del Pla Menorca Aigua Fase II, on hi ha establert el clavegueram des Canutells, on s’ha de connectar també aquest clavegueram a l’EDAR de Binidalí. “Si instal·lam plantes de tractament terciari a les EDAR, haurem de projectar l’aprofitament d’aquestes aigües i executar projectes per a dur l’aigua tractada a on l’haguem de menester”, ha reflexionat Ainsa.

A més, en darrer terme, el departament de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació de Menorca obrirà una altra convocatòria pels ajuntaments per a projectes d’aigua. “De moment, el Consell ha rebut peticions per a obres per valor de més de 20 milions d’euros, i aquest full de ruta s’anirà fent realitat”, ha conclòs el president del Consell Insular de Menorca.

El conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua, per la seva banda, ha explicat que “avui, davant els desafiaments que enfrontam en la gestió de l’aigua a Menorca, des de la Conselleria de la Mar volem subratllar que la sostenibilitat de l’aigua és una prioritat que requereix l’esforç conjunt de totes les administracions. Estem compromesos a treballar de manera coordinada per assegurar que cada gota d’aigua es gestioni amb la màxima eficiència, sempre amb un profund respecte al medi ambient. És fonamental per nosaltres avançar en els projectes que tenim en marxa, ja que són clau per garantir un futur on l’aigua no sigui una preocupació. Per això, la col·laboració entre diferents nivells d’administració és essencial”, ha finalitzat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.