El Consell Insular de Menorca destinarà 108.000 euros per a dinamitzar el comerç local Els municipis de Maó i Ciutadella seran els que rebran un import més elevat per l’alt nombre d’empreses inscrites

El Consell Insular de Menorca ajudarà als ajuntaments de l’illa en les seves actuacions de dinamització dels espais comercials oberts i dels mercats agroalimentaris i artesanals durant l’any 2024.

El Consell aportarà un total de 108.000 euros, augmentant la quantitat respecte a l’any anterior, que va arribar als 90.000 pel baix nivell d’execució general del 2022. Aquest repartiment anirà distribuït als diferents municipis depenent del nombre d’empreses inscrites a la Seguretat Social referides al segon trimestre de l’any 2023. Així, d’aquesta manera, 19.500 euros aniran pels municipis amb més de 500 empreses (Ciutadella i Maó); 13.000 euros als municipis entre 275 i 500 empreses (Alaior, es Mercadal i Sant Lluís) i 10.000 euros pels municipis amb menys de 275 empreses (Ferreries, es Castell i Es Migjorn).

Així, seran accions subvencionables fires comercials, mercats artesanals, campanyes per estimular el consum i similars, sempre que posin en valor l’economia i el producte local, i també esdeveniments d’animació en espais públics, visites guiades de caràcter cultural i turístic i similars, sempre que suposin dinamitzar les zones comercials.

“La dinamització i la promoció comercial esdevenen factors claus i indefugibles per a la supervivència del petit comerç i per sobreviure al sever impacte que ha suposat la globalització i la tecnologia sobre les formes tradicionals de producció, consum i intercanvi. Per aquesta raó, l’interès públic d’aquests instruments de col·laboració entre l’administració insular i la local rau en la millora del nivell competitiu del sector comercial de proximitat de Menorca”, explica la consellera d’Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taltavull.

Els ajuntaments, com fan cada any, tindran fins al 28 de febrer del 2025 per presentar la documentació justificativa correcta, que acrediti una memòria de les activitats efectuades amb imatges de la difusió realitzada i un certificat de la intervenció de la corporació amb indicació de les despeses realitzades i efectivament pagades.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.