Aprovat el projecte Enjoy Ciutadella per a dinamitzar les zones turístiques del municipi La iniciativa de l’Ajuntament de Ciutadella, posada en marxa el 2020, inclou un calendari d'activitats d'oci familiar, que, tot i les adaptacions suportades a causa de la conjuntura pandèmica, ha obtingut molt bons resultats

L’Ajuntament de Ciutadella ha aprovat en Junta de Govern i engega, un any més, el programa Enjoy Ciutadella 2024, atesa l’experiència positiva de les quatre edicions anteriors i que es consolida aquesta iniciativa per fomentar el turisme amb una gran varietat d’activitats programades.

Per aquest motiu, i amb l’objectiu de continuar valorant els recursos del municipi mitjançant una oferta d’oci diferenciada, perquè els turistes coneguin i gaudeixin d’experiències de l’entorn, s’ha redactat el projecte Enjoy Ciutadella amb detall per a aquest any 2024.

Aquestes activitats, que afavoreixen la dinamització de les zones turístiques, també ha volgut incloure activitats de caràcter patrimonial, aptes per a tots els públics. A més, la majoria estan adaptades per a persones amb discapacitat, amb opcions en diferents idiomes i en indrets accessibles amb transport públic.

En definitiva, la intenció es crear una oferta propera i de qualitat en l’entorn de les zones turístiques, per tal d’ajudar a:

 • Dinamitzar les urbanitzacions amb activitats d’oci a les zones turístiques mateixes.
 • Incentivar el sector de cada zona per ser més competitiu i millorar l’oferta.
 • Oferir activitats per fer als entorns de la ciutat, alternatives al centre històric, i, així, respectar-ne el valor patrimonial.
 • Donar a conèixer el territori, les tradicions i els recursos del municipi.
 • Promocionar el producte local.

El Servei de Turisme compta amb un pressupost propi per a dinamització turística de 20.000 € per a l’any 2024, del qual es vol disposar de 15.000 € per a aquest programa. A més, amb l’aprovació del Conveni entre la FFTM i l’Ajuntament, es disposa de 15.000 € més, que també es destinaran a les “accions de creació i potenciació de producte turístic” lligades al projecte.

PROJECTE “ENJOY CIUTADELLA 2024”
Programa d’activitats per a dinamitzar les zones turístiques de Ciutadella
El Servei de Turisme de l’Ajuntament de Ciutadella disposa d’un servei d’atenció al públic tot l’any a l’Oficina d’Informació Turística ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament, des d’on recapta informació i estadístiques referents als usuaris.

Aquest servei està en constant comunicació amb els establiments turístics locals, amb altres oficines d’informació insulars i amb les administracions competents en el sector turístic.

Des del Govern de les Illes Balears i a través de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, arriba la informació de les darreres estadístiques realitzades en diferents àmbits, que duen les administracions competents a generar una planificació conjunta per a millorar els punts febles existents, mitjançant un conveni de col·laboració per a la creació de producte turístic.

El perfil de turista que tria Menorca com a destinació de vacances cerca autenticitat, calma i entorn natural; la majoria són repetidors. La visita al municipi de Ciutadella és obligada per la seva coneguda bellesa, que no sol defraudar; però sí que són palpables i reiterades durant els darrers anys les mancances de les quals els turistes es queixen.

En podem destacar dues d’importants: dificultats de mobilitat a la ciutat i zones turístiques amb manca d’oferta complementària. Aquests són problemes que s’arrosseguen des de fa diversos anys i que es tenen en compte a l’hora de crear el projecte d’activitats.

Principalment, s’han tingut en compte aquestes opinions; però també, les previsions d’arribada de turistes per a l’any 2024, així com la programació d’esdeveniments esportius i culturals que se celebren a Ciutadella.

A partir de l’1 de febrer, va començar l’arribada de turisme senior d’Imserso. La majoria s’allotgen en urbanitzacions de Ciutadella fins al pròxim dia 2 de juny.

Des del mes de març, s’han començat a rebre turistes procedents de cinc aeroports d’Espanya, quatre del Regne Unit, tres de França, un de Portugal i un de Suïssa.

Durant aquest més d’abril augmenten considerablement el punts d’origen de Menorca com a destinació turística, amb nou aeroports d’Espanya, vuit de França, vuit de Regne Unit, tres d’Alemanya, i dos de cadascun dels següents països: Bèlgica, Països Baixos, Luxemburg, Portugal, Suïssa, Itàlia i el Marroc.

Finalment, durant l’estiu, s’augmentaran les freqüències d’aquests aeroports.

Resulta cabdal per a un municipi eminentment turístic com Ciutadella reforçar totes les actuacions relacionades amb alguns dels àmbits mencionats, especialment quant a accions de creació i potenciació de producte turístic durant els mesos que van del gener al maig. També, entre els mesos de setembre i desembre, i amb els termes continguts al conveni esmentat.

A part de l’esmentat, altres causes que motiven a continuar amb el programa Enjoy Ciutadella són les següents:

 • Ciutadella és el municipi de Menorca que compta amb més places turístiques, repartides entre catorze zones.
 • Quan es fan activitats, de qualsevol tipus, se solen realitzar en el centre històric de la ciutat. Açò provoca que el turista que s’allotja en les diferents zones turístiques del municipi es vegi obligat a desplaçar-se al centre de la ciutat per a poder gaudir d’aquestes activitats d’oci, dels mercats, dels edificis o de les exposicions per visitar.
 • El centre històric pateix una gran aglomeració de gent a l’estiu, que causa problemes de mobilitat i de saturació dels serveis.
 • Durant els darrers anys, existeix una tendència en la disminució de la quantitat de comerços tradicionals, i el comerç recurrent ocasional prolifera. Aquest fet en provoca una disminució de la qualitat.
 • La principal queixa dels turistes que visiten la ciutat és el problema d’aparcament, i, en segon lloc, la manca de disponibilitat d’oferta complementària (restauració, comerç, serveis…).
 • A les zones turístiques, les activitats d’oci són pràcticament inexistents i l’oferta complementària també està en decadència.

Per tant, els efectes de crear una oferta propera i de qualitat en l’entorn de les zones turístiques pot ajudar a:

 • Dinamitzar les urbanitzacions, i crear activitats d’oci per a vesins i visitants.
 • Incentivar el sector de cada zona perquè sigui més competitiu i per millorar l’oferta.
 • Descongestionar el centre d’activitats, per a realçarne el valor històric.
 • Donar a conèixer l’entorn, les tradicions i els recursos del municipi per al gaudiment dels visitants.
 • Promocionar el producte autòcton.
 • Oferir activitats durant els mesos de temporada baixa.

Descripció
Aquest projecte té com a objectiu principal crear una agenda d’activitats per a oferir experiències durant les vacances del turista que visita Ciutadella, i adaptar aquest programa a la imatge que es vol donar del municipi.

Enjoy Ciutadella és un projecte que valora els recursos de l’entorn, mitjançant una oferta d’oci perquè els turistes coneguin el producte local, experiències al municipi que, a més, afavoreixen la dinamització de les zones turístiques i en gaudeixin.

El projecte vol incloure activitats de caràcter patrimonial, mediambiental i gastronòmiques, aptes per a tots els públics; la majoria estan adaptades per a persones amb discapacitat i tenen l’opció de diferents idiomes.

La línia d’actuació d’aquest projecte va dirigida a poder solucionar la manca d’una oferta atractiva i dinàmica que inclogui les zones turístiques.

El turista que tengui l’allotjament al nostre municipi no s’haurà de desplaçar gaire per poder trobar oferta lúdica del seu interès i que, a la vegada, respecti i realci la marca Menorca.

L’oferta complementària de cada zona s’ha de sentir que té suport, per la qual cosa les activitats que es crearan han de valorar els punts d’interès i recursos propis que es troben en aquestes zones.

Antecedents
El Pla de dinamització turística (2006-2010) va crear un programa ampli d’activitats, l’Estiu Actiu, que va obtenir un gran èxit durant els quatre anys en els quals es va dur a terme a les zones turístiques de Ciutadella.

Aprofitant les infraestructures que es van crear i l’èxit de l’experiència, es va trobar idoni continuar en la mateixa línia, però amb més participació d’entitats locals, tenint el compte els recursos del sector i les demandes dels usuaris.

Durant el 2018 i el 2019, i gràcies al Conveni de col·laboració amb la FFTM, es va posar en marxa el Ciutadella Walking Festival, unes jornades de senderisme guiat i d’activitats per a valorar l’entorn i el patrimoni d’una manera saludable i respectuosa.

La idea va animar el Servei a millorar aquest projecte per a ampliar les activitats i enfocar-les no només al senderisme, a fi de poder arribar a un públic més general.

Així, es va posar en marxa el projecte Enjoy Ciutadella 2020, amb quaranta activitats de juliol a setembre, i, tot i coincidir amb l’inici de la pandèmia i les dificultats conjunturals associades, es van obtenir uns bons resultats.

Per a adaptar-se a les restriccions, també durant l’Enjoy Ciutadella 2021, es van dur a terme vuitanta activitats de juliol a octubre. En aquesta edició es va fer un programa més ampli, perquè, a causa de la pandèmia, molta oferta privada no estava operativa i l’arribada de turistes era encara difícil de preveure.

A l’edició Enjoy Ciutadella 2022 es van realitzar seixanta activitats entre juny i novembre. Durant el període de retorn a la “normalitat” postpandèmica, es va poder desenvolupar un programa d’activitats més coherent en comptar amb tot el sector privat, fet que va augmentar l’oferta d’oci.

Finalment, Enjoy Ciutadella 2023 va oferir noranta activitats entre el maig i el desembre. L’experiència, un any més, va provocar modificar alguns aspectes per a la pròxima edició. Per exemple, evitar saturar d’activitats els mesos de juliol i agost, i tenir en compte la manca de demanda el novembre i el desembre, i la sol·licitud d’aquestes activitats durant les dates en les quals se celebren actes esportius i culturals puntuals.

Aquesta diversitat del programa facilita, any rere any, adaptar les activitats de més interès i que s’ajusten més a les necessitats actuals del sector, i amplia les opcions per als turistes, sense fer competència al sector privat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.