El llibre dels reis i les lleis palatines, dues joies obrades en el Regne de Mallorca Per Jaume Sastre Moll

LLIBRE DELS REIS. Arxiu del Regne de Mallorca

La confecció i decoració dels llibres a l’Edat Mitjana era una tasca quasi exclusiva dels preveres que oficiaven en les esglésies. Però no tots ells eren suficients i hàbils per aconseguir dibuixar i pintar unes belles imatges, fetes amb tintes de colors i amb pans d’or, que eren inclosos en els buits de les filigranes, amb que decoraven les lletres o les escenes que pintaven.

En la documentació eclesiàstica, escrita pel sagrista de la Seu, apareixen petites notes que manifesten el pagament de substancioses quantitats, satisfetes a un canonge o a un prevere, per haver reproduït i il·luminat una pàgina d’un missal o d’un antifonari que, degut al seu ús, s’havia deteriorat i ara era suplantada per una altra nova.

Alguns llibres, per la seva sumptuosa decoració, o per les belles imatges que contenen han assolit fama de ser una representació de la decoració utilitzada en una determinada època, o per haver estat font d’inspiració d’altres llibres.

Són manuscrits famosos per les seves miniatures el Còdex Augustineus del Vaticà, obra italiana del segle IV, que conté les Georgias de poeta Virgili, escrites en pergamí, d’amplis marges i amb les caplletres bellament decorades; el Salteri de Sant Omer, de la British Library de Londres, obra datada l’any 1330; el Boock of Kells, el Boock of  Darrow i el Boock of Lindisfarn, amb filigranes dels segles X i XI, que recorden motius escandinaus; els Evangelis de Pierpont de la Morgan Library de New York del segle IX; o la Bíblia benedictina de la Biblioteca Nacional de Paris (de 1070), escrita amb lletra carolíngia.

Detall del llibre de les Lleis Palatines.

A les Illes Balears, a més dels llibres litúrgics conservats a l’Arxiu de la Catedral de Mallorca, es guarden dues obres magnífiques amb riques miniatures, que són testimoni d’un passat gloriós i culturalment importants a les Illes. El Llibre dels Reis, conservat a l’Arxiu del Regne de Mallorca, és un Còdex on hi ha una recopilació  dels Privilegis i Franqueses atorgats pels reis als habitants del regne insular. L’Obra, confeccionada per un artista sienès, que a l’actualitat encara resta en l’anonimat, va dibuixar en les seves pàgines de pergamí de gran format, unes belles caplletres, però a més representà, els reis de la Dinastia Mallorquina, Jaume I, Jaume II, Sanxo I i Jaume III, asseguts en els seus trons i envoltats de la seva cort (nobles, cavallers i eclesiàstics), atorgant els referits Privilegis. En ell també apareix l’única representació del Senyor de Mallorca, Pere de Portugal, personatge que va bescanviar el comtat de Besalú (obtingut del seu matrimoni amb la contesa Aurembiaix) per la part reial de l’illa de Mallorca que va correspondre a Jaume I, el qual la recuperà l’any 1241 a la mort del comte.

L’altre llibre, ric en miniatures i actualment dipositat a la Biblioteca Nacional de Paris, és titula “Leges Palatinae, Un Còdex legislatiu, publicat el 9 de maig de 1337, manat escriure pel rei Jaume III de Mallorca, que recull tot l’organigrama administratiu i sumptuari de la cancelleria i Cort de la Casa dels Reis de Mallorca, que ha estat publicat íntegrament (amb una excel·lent reproducció) per l’editor mallorquí Olañeta.

En ell apareixen els quatre principals caps de l’Administració. El mestre de la Cancelleria, el mestre Racional, el mestre Cambrer i el mestre Tresorer.

Quan Pere IV d’Aragó va envair Mallorca l’any 1343, en el mateix mes de juny es va fer coronar  rei del regne, suplantant així a Jaume III, el seu legítim sobirà, però també va buscar ufanós en les dependències del palau reial de l’Almudaina el bell còdex de les Lleis, idea organitzativa que totes les cancelleries europees havien alabat al jove sobirà mallorquí. En no aconseguir-lo, i tan sols trobar alguns esborranys de l’obra, manà confeccionar ràpidament un Còdex similar, que va publicar l’any 1344 amb el títol Ordinacions, confeccionades pel seu secretari Matheu Adrià i il·lustrat amb belles miniatures.

A la mort de l’infant Jaume, fill de Jaume III de Mallorca i Constança, els drets del regne de Mallorca passaren a la seva germana Isabel (+1406), la qual havia maridat amb Joan II de Montferrato. Amb ella es extingia la Casa reial de Mallorca.

Els esmentats còdex són dues obres que manifesten el grau de perfecció i bellesa en que arribà la confecció i il·luminació de textos escrits durant l’Edat Mitjana a les Illes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.