Estatues verdes Per Antoni Liz Femenías

El coure és un metall emprat en monedes, estàtues, fils elèctrics, … Amb el temps, els objectes amb coure, es posen verds.

La majoria de metalls reaccionen amb l’oxígen per formar òxids. Un dels metalls més emprats i que més s’oxiden és el ferro. Per evitar la formació d’òxid es poden emprar pintures o ferro amb una petita proporció de carboni que forma acer inoxidable.

Actualment s’empra ferro que es deixa oxidar en barreres o altres elements arquitectònics decoratius que agafen color vermell-marrón.

L’aigua també pot ajudar a fer més ràpida la reacció dels metalls.

A la naturalesa pocs metalls es troben en forma metàlica.

El coure s’hi pot trobar:

La majoria de metalls es troben combinats amb altres elements formant minerals.

El coure es troba en un mineral de color verdós que es diu malaquita. Aquest mineral conté carbonats de coure.

El coure és un metall de poca duresa i en general s’empra mesclat amb altres elements per millorar les seues propietats.

Per fer estàtues s’empra bronze que és un aliatge (mescla de metalls) de coure i estany.

Per altres objectes s’empra el coure mesclat amb altres substàncies.

El coure de les estàtues, monedes, … reacciona amb els gasos que hi ha a l’atmosfera (oxigen, vapor d’aigua, diòxid de carboni).

Primer reacciona amb l’òxigen i es forma òxid.

Després l’òxid  reacciona amb l’aigua per formar hidròxid.

I finalment reacciona amb el diòxid de carboni per formar carbonat de coure que té el color verd de la malaquita.

Aquest és el color verdós que fan els regalins de les estàtues de Bronze, també a les monedes antigues que han estat prou temps exposats a l’aire i a l’humitat.

També el podem trobar a contactes de fils elèctrics que deixen de funcionar.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.