S’avança la reforma de l’Ajuntament

Itziar Lecea / Ciutadella – La setmana passada es va aprovar, en Junta de Govern, el projecte de reforma de les Cavallerisses i el Molí de Sang de l’antic palau des Governador, actual edifici de l’ajuntament. Aquesta és la primera obra que s’escometrà a les dependències municipals, que veurà reformades altres zones importants, com el Saló Gòtic. Es tracta de la remodelació més important que haurà sofert aquest edifici en cent anys, i que permetrà adaptar molts dels espais a les normatives actuals.

REMODELACIÓ DEL PROJECTE DE FASE II
L’any passat es van acabar les obres de remodelació de la façana de murada de l’Ajuntament, el que coneixem ara com Reial Alcàsser. Un bocí de passeig que va quedar obert al públic i forma part de l’atractiu turístic del mirador del port. Aquesta obra, que és fer com a Fase I de la rehabilitació de les cases consistorials, havia de venir seguida d’una Fase II que, amb la remodelació de les Cavallerisses i Molí de Sang, ha sofert una modificació del projecte inicial.

“Com el projecte d’aquesta segona fase, fet fa uns anys, s’ha hagut d’actualitzar per adaptar-lo a la nova realitat de preus, ja no encaixa dintre de la subvenció d’1 milió d’euros que tenim del Pla Anual d’Impuls de Turisme sostenible, hem hagut de dividir-lo en dues actuacions diferents”, comenta el regidor d’Urbanisme, Joan Benejam.

De fet, l’Ajuntament va haver de comunicar a la Comissió de Patrimoni Històric, ens que havia aprovat la remodelació de les Fases I i II que, pel fet d’haver-se incrementat en l’últim any els preus de construcció, no era viable dur a terme totes les actuacions contemplades. Per aquest motiu, es va optar per redactar un projecte més discret, on s’inclouen totes les actuacions previstes en la planta baixa de les cases consistorials.

CAVALLERISSES I MOLÍ DE SANG
“A finals d’any, el Govern Balear va treure una subvenció per millores de productes turístics, a la qual ens hem acollit per finançar la part de darrera de l’Ajuntament, que és la que ens permet acabar el circuit turístic que es va iniciar amb la reforma del Reial Alcàsser. Són les zones conegudes com les Cavallerisses del Governador i el Molí de Sang, que des del 1925 no s’han tocat. Ara hem fet el projecte específic només per aquesta zona, que actualment no s’empra. D’aquesta manera, podrem rehabilitar aquesta part, acabant el circuit turístic del Bastió des Governador”, comenta Benejam.

Així, arribaran a l’Ajuntament un total de 409.255,92 € (IVA Inclòs), procedents de la subvenció del Fons Europeu al Govern Balear per fomentar el turisme i el patrimoni històric, que permetrà executar aquesta primera obra, amb la qual es pretén dur a terme la reforma i rehabilitació tota una sèrie d’estances que resten tancades i que confronten amb aquest nou passeig obert al públic per tal d’ampliar el recorregut de la visita turística de l’edifici catalogat el qual es troba en un recinte emmurallat declarat Bé d’Interès Cultural (BIC).

“S’ha de dir que aquest projecte ha d’estar acabat abans de final d’any, pel que intentarem treure la licitació el més prest possible, dintre d’aquest mes de maig a poder ser. Un avantatge d’aquesta obra és que, com no es tocarà molt del subsol, entenem que les obres no suposaran haver d’aixecar restes arqueològiques, com va passar amb la Fase I. I si es trobés alguna cosa, com l’àrea d’actuació és bastant gran, es pot seguir a una altra zona mentre es fa la feina arqueològica”, comenta Benejam.

LA FASE II
La Fase II del projecte original, ara modificada llevant les estances de Cavallerisses i Molí de Sang, també està en marxa. De fet, es va comunicar ja a la Comissió de Patrimoni la divisió del projecte original, per tal de poder tenir els fons necessaris per escometre les obres en la seva totalitat. Així, als 409.255,92 € per les Cavallerisses i Molí de Sang, s’hi suma l’1.070.925 € (IVA inclòs) que permetrà fer la reforma de la resta d’estances.

“El redisseny d’aquest projecte queda ben igual, de manera que s’actuarà al Saló Gòtic, a tot el nucli d’escala d’administratiu, el despatx d’Alcaldia, i el de Secretaria”, assegura Benejam. “Ara mateix estem a l’espera de l’informe de Patrimoni del Consell per poder tirar endavant l’aprovació del projecte de la Fase II, amb la modificació corresponent a l’extracció de la zona de Cavallerisses i Molí de Sang. Però esperam poder fer l’aprovació en junta de govern d’aquest projecte just ens arribi l’informe de Patrimoni.”

Açò suposa, assegura Benejam, que amb molta probabilitat les dues obres coincideixen en el temps. “Hem donat prioritat al Molí de Sang i Cavallerisses pel fet que hem d’haver acabat les obres abans de final d’any, mentre que la Fase II, tenim de termini fins finals de 2025. Tenim més temps, però no ho volem demorar”, assegura.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.