Els vesins de Cala Morell, rebels amb Blanchard, demanen l’empara del Síndic de Greuges

C.M / Ciutadella – Lluny d’apaivagar-se, els ànims al centre turístic de Cala Morell continuen estant encesos. Els vesins que van presentar recursos contra les dues assemblees celebrades l’estiu passat i que tenien entre els seus punts principals la compra d’un pou d’aigua, han fet arribar les seves queixes per l’actuació de la junta directiva de l’ECU davant la Sindicatura de Greuges. En un escrit datat el passat 8 de març, els síndics admeten a tràmit la queixa i informen els vesins rebels amb l’actual junta que començaran les actuacions oportunes, “el més aviat possible”.

Responsabilitzen la presidència actual, que ostenta Serge Blanchard, d’haver fet saltar pels aires la pau i la cordialitat que havien presidit els últims 37 anys les reunions del veïnat. Juan Carlos Bagur, que dóna veu al grup de vesins que s’han plantat contra les maneres del president, assegura que “totes les actuacions que hem denunciat s’han convertit, intencionadament, en un assumpte personal. És un o estàs amb nosaltres o estàs contra nosaltres”.

“Totes les actuacions que hem denunciat s’han convertit, intencionadament, en un assumpte personal. És un o estàs amb nosaltres o estàs contra nosaltres”

Les denúncies d’aquests vesins arriben encara més enllà. Afirmen que en el decurs de l’assemblea celebrada el passat 10 d’agost, Blanchard hauria manifestat, en relació a la compra del pou, que els vesins de la urbanització farien “negoci” amb l’operació. L’acusen de presidir il·legalment l’Entitat de Conservació, en no tenir la condició de propietari, i de mantenir en tot moment una actitud opaca, negant-se a donar qualsevol informació sobre la identitat del propietari del pou i amagant als vesins que una tercera part del cabdal del pou estava reservada al nucli de Son Morell.

Els vesins enfrontats a la junta actual recorden que a dia d’avui han presentat 5 recursos, tres dels quals han estat admesos a tràmit, de moment, per l’Ajuntament de Ciutadella.

Les acusacions del veïnat van una mica més enfora, però, del que afirmen en aquests recursos, el contingut dels quals vam tractar àmpliament a EL IRIS (vegeu EL IRIS número 41.121, de 26 d’abril). Entre d’altres, instituir una mena de “policia veïnal” per controlar els okupes, pretendre que cap vesí es pugués adreçar a la premsa sense comunicar-li-ho abans o negar-se a facilitar als vesins que ho han demanat una còpia dels estatuts. Els vesins encapçalats per Juan Carlos Bagur van més enllà. Asseguren ser víctimes d’insults a les assembles, amenaces i menyspreu a través dels correus electrònics enviats des del compte d’email del president.

Els vesins enfrontats a la junta actual recorden que a dia d’avui han presentat 5 recursos, tres dels quals han estat admesos a tràmit, de moment, per l’Ajuntament

D’altra banda, els vesins afectats han sortit al pas d’algunes de les afirmacions realitzades per Serge Blanchard a EL IRIS. Entre elles, la que assegurava que el tallafocs habilitat a la urbanització “no ha costat un cèntim als propietaris”. Contràriament, els vesins afirmen que al balanç presentat i aprovat per majoria en l’assemblea, es fa constar una partida de 2.703,14 euros per a la preparació del camí. També discuteixen el fet que Blanchard assegurés que “les contribucions (especials) s’haguessin reemborsat cada any als vesins gràcies a la subvenció de l’Ajuntament”. En aquest sentit, asseguren que en cap moment aquesta circumstància no es fa constar a l’acta que el mateix Blanchard va fer arribar als vesins.

 


Els estatuts obliguen el consistori a “prestar la seva col·laboració” a l’ECU

C.M / Ciutadella – L’Entitat de Conservació del Centre Residencial Cala Morell es constituí oficialment el 1987. L’entitat quedà inscrita en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Comissió Insular d’Urbanisme i quedà sota la tutela de l’Ajuntament de Ciutadella, a qui un grup de vesins ha demanat empara davant el que consideren tot un seguit d’irregularitats i d’arbitrarietats per part de l’actual president, Serge Blanchard, i la seva junta. Als mateixos estatuts de l’ECU, als quals ha tingut accés EL IRIS, es fa constar explícitament que “tanmateix, l’Ajuntament de Ciutadella tindrà l’obligació de prestar a l’Entitat la seva col·laboració i assessorament tècnic, així com exercitar les facultats i deures que, pel que fa al manteniment de la urbanització, estableix la legislació urbanística, especialment la utilització de la via de constrenyiment per al cobrament de les quantitats degudes a l’Entitat de Conservació i els seus associats”.

Al seu article 4, s’hi fa constar que “és finalitat de l’Entitat la conservacio i manteniment de les obres d’urbanització, dotacions i instal·lacions dels serveis públics, així com qualsevol altres, per acord de l’assemblea general, que redundin en benefici de les condicions materials de la urbanització”.

Els estatuts recorden que “és finalitat de l’Entitat la conservacio i manteniment de les obres d’urbanització, dotacions i instal·lacions dels serveis públics”

A l’article sisè dels estatuts, s’estableix la participació en l’obligació i manteniment de les obres que es facin al nucli residencial segons si es tracta de propietaris de parcel·les unifamiliars sense construir o construïdes, o si es tracta de parcel·les plurifamiliars. En cas que estiguin construïdes, es distingeix, per exemple, entre apartaments d’1 habitació, bungalows d’1 habitació, apartaments de 2 habitacions o més, bungalows de 2 habitacions o més, xalets o locals comercials.

Els estatuts marquen que entre les atribucions del president hi ha les de “convocar, dirigir i aixecar les reunions de l’assemblea general i de la junta de delegats”, “representar l’Entitat”, i “executar els acords de l’assemblea o de la junta.

La de Cala Morell és l’única Entitat de Conservació de tot Ciutadella juntament amb la de Son Blanc

Els acords de l’assemblea general s’hauran d’adoptar per majoria simple. Amb tot, els estatuts reserven la possibilitat que es pugui delegar el vot “per escrit i només a un altre propietari de la urbanització”.

La de Cala Morell és l’única Entitat de Consevació de tot Ciutadella juntament amb la de Son Blanc. La Junta de Govern de Ciutadella va denegar el passat dia 2 l’aprovació dels estatuts de l’Entitat de Conservació del Nucli Rural de sa Llegítima.

 


Blanchard convoca eleccions per renovar l’Entitat de Conservació

El president de l’Entitat de Conservació de Cala Morell, Serge Blanchard, ha convocat una assemblea general extraordinària per al proper 24 de maig amb l’objectiu d’obrir el procés electoral per a la renovació de la junta. En el ordre del dia s’hi inclou l’aprovació dels socis per a convocar una assemblea per al proper 8 de juliol per a l’elecció de la nova junta directiva. Tanmateix, s’hi fa constar la proposta que la data límit per a presentar candidatures sigui el proper 14 de juny.

Els vesins que han recorregut les dues assemblees de l’agost passat critiquen les maneres del president. L’acusen d’obligar-los a votar tots els punts de l’ordre del dia “sense possibilitat de debat aclaratori previ” i de “fer votar i pretendre ratificar el seu nomenament a l’assemblea contra el que disposa l’article 5 dels estatuts”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.