Quantes invasores tens a casa?

Itziar Lecea / Ciutadella – Sabies que la canya que es dona per Sant Joan és una planta invasora que va arribar a Menorca amb els primers pobladors? O que els “setos” que podem veure pels xalets de les urbanitzacions és una de les plantes invasores que ara mateix més preocupen per la seva expansió? Aquesta setmana hem mantingut una conversa a El Iris amb l’especialista en jardineria i botànica, Pere Fraga, qui ha publicat recentment, gràcies al Consell Insular, la “Guia de les espècies exòtiques invasores a la Reserva de Biosfera de Menorca”.

D’on va sorgir la necessitat de fer aquesta guia?
En primer lloc, de la situació que vivim, amb un gran augment de plantes al·lòctones o exòtiques, i dintre d’aquestes n’hi ha que es comporten com a invasores. La causa principal d’aquesta augment és la jardineria. Una de les maneres que tenim més importants per evitar aquest problema és posar-ho per escrit i donar-ho a conèixer. Ja sigui per identificar aquestes possibles invasores, per saber com es comporten, els mètodes per controlar-les i també les alternatives que poden funcionar a cada una d’elles.

Des de quan heu vist un augment d’aquestes plantes?
No ha estat un augment que s’hagi donat de cop, sinó que ha estat gradual des dels anys 90, quan va començar el boom més gran de la jardineria, el que ha provocat que durant els darrers vint anys hi hagi hagut un augment de jardins a l’illa. Tanmateix, des de fa poc temps, amb la conversió de llocs en agroturismes, tenim més focus de dispersió de les invasores, perquè els és molt més senzill escampar-se cap a la natura que sí que estan en zones urbanitzades. Els focus es situaven abans a la vorera de la mar, a urbanitzacions amb cases amb jardins; però ara els focus s’estan escampant a zones agràries, i ho estan fent de forma greu. A una zona urbana hi ha barreres de dispersió. A un agroturisme o un hotel rural, les plantes estan en contacte directe amb el medi natural. Fer un jardí amb certs tipus de plantes a un agroturisme és un perill per la flora de Menorca.

Comenta a la guia que el canvi climàtic és també un factor que ha fet augmentar el risc de creixement d’invasores.
Sí, especialment d’aquelles que venen de climes tropicals, de climes càlids, que es comencen a adaptar bé al nostre canviant clima mediterrani cap a un patró més càlid. També és cert que, sense el canvi climàtic, s’haurien escampat altres espècies que les que ho estan fent ara, tot i que les de clima càlid són més agressives i creixen més ràpid que les plantes de clima temperat o més fred.

En general, Menorca té perill alt a causa de plantes invasores?
Hi ha una sèrie de plantes que a la guia s’han etiquetat com a plantes a les quals s’hi ha de fer una gestió, a causa de que són les més agressives en aquests moments per la flora de l’illa. Hi ha, fins i tot, algunes plantes que a Menorca no estan encara massa escampades, però com sabem que a altres regions són molt agressives, les hi hem ficat. És millor fer-ne una prevenció que després haver de córrer, que suposa un cost econòmic més elevat.

Les invasores provenen la majoria del món de la jardineria, on es fa un ús ornamental. I tenim moltes alternatives a sembrar les que poden suposar un perill, pel que vam creure necessari posar-les. S’ha de dir, però, que només ens centram en les que són purament ornamentals, i no hem inclòs les que poden tenir un impacte econòmic, com és el cas de l’enclova. En jardineria, emprar invasores no està justificat.

A la guia crida l’atenció la catalogació de la canya com a planta invasora. Com és de perillosa?
És un cas molt especial, perquè la seva introducció a Menorca és molt antiga, i segurament devia venir amb els primers pobladors. És originària de l’Himàlaia, i es va emprar per fer traginades per fer les cases. El problema ha sorgit quan s’ha deixat de donar-li ús, perquè ja no es controlen els cultius i s’està escampant molt per zones com els torrents, que acaben saturant. Però és un problema derivat d’un ús que ha deixat de tenir i que en permetia el seu control poblacional.

També és molt curiós veure-hi la figuera de moro.
Aquesta podem dir que és una invasora molt restringida, perquè s’escampa de manera molt localitzada. Però, en general, a Menorca no és invasora, com sí que ho és a llocs de la península. Dintre de les invasores, no és una planta que ens preocupi. L’origen de la figuera de moro el tenim molt establert, venint de Mèxic cap al 1500. És cert que fa molt de temps que és aquí, però s’ha posat simplement pel seu comportament a altres territoris, però a Menorca, per ara, no és problemàtica.

N’hi ha alguna que actualment preocupi de manera especial?
La patata frita és la que més es coneix, però la tenim bastant controlada. Ens preocupa més una planta que s’empra per fer seto, el pittosporum, que a Menorca s’està escampant silenciosament dins els alzinars. És una expansió lenta, però potser quan ens hi posem ja serà massa tard. A més, és un cas una mica surrealista, perquè la millor planta per fer les formacions de seto és la mata, que és una planta autòctona. O l’aladern. El problema és que el pittusporum es comercialitza molt, pel que ara mateix és una de les plantes a les quals cal tenir-hi l’ull damunt.

També preocupen especialment les gramínies, que s’empren molt a jardineries. Són plantes que es dispersen molt bé pel vent, pel que es pot comportar molt fàcilment com a invasora. De fet, en tenim una que s’està escampant i que encara no l’hem posat a la guia perquè s’ha detectat en el darrer any.

On podem consultar la guia?
Ara mateix està disponible en pdf al web de Reserva de Biosfera del Consell. Però esperam poder-ne fer còpies en paper i deixar-ne a les biblioteques públiques. Però s’hauria de fer una bona difusió als punts de venda de plantes i que la poguessin consultar tots els jardiners de l’illa, per ajudar a fer el control d’aquestes invasores. Tanmateix, és un catàleg viu, al qual s’aniran afegint fitxes a mesura que detectem més plantes que poden suposar un perill, com hem vist en els darrers 15 anys.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.